Regelmatig blijken MKB-ondernemers nog veel te kunnen verbeteren op het gebied van cyberveiligheid. Bij grootscheepse aanvallen zien we steeds de gevolgen voor het MKB. Naar schatting kost cybercriminaliteit de Nederlandse ondernemers zo’n 10 miljard per jaar. Om ervoor te zorgen dat deze kostenpost daalt en ondernemers veiliger zaken kunnen doen, heeft de overheid een initiatief genomen. Vanaf 2018 lanceert zij het Digital Trust Center.

Hoe draagt deze helpdesk bij aan Cybersecurity?

De overheid is al langer actief om bedrijven te ondersteunen bij cyberveiligheid. Hiertoe heeft zij een aantal vitale sectoren gedefinieerd. In deze sectoren vindt men bijvoorbeeld energie, telecom en water, maar ook de overheid zelf. Deze vitale sectoren worden ondersteund vanuit het National Cyber Security Centrum (NCSC). De nieuw op te richten helpdesk gaat bedrijven ondersteunen in niet-vitale sectoren. Voor haar kennis maakt zij gebruik van het NCSC. Op deze manier hoopt men het bedrijfsleven weerbaarder te maken en zo de kosten van cybercriminaliteit te verlagen. Bovendien hoopt men zo de samenwerking tussen partijen in vitale en niet-vitale sectoren te vergroten. Wellicht kunnen ook over en weer toepassingen worden ingezet.

Ook hoopt de overheid met deze helpdesk de omzet te verhogen van bedrijven die zich bezighouden met cyberveiligheid. Uit analyses blijkt dat tussen 2015 en 2020 de markt voor veiligheid op internet met zo’n 18% zal stijgen. De helpdesk gaat Nederlandse bedrijven helpen om hun omzet te verhogen. Vanuit de helpdesk zullen samenwerkingen georganiseerd worden. Ook zal de helpdesk op zoek gaan naar nieuwe producten en diensten en de ondernemers stimuleren om cyberveiligheid te versterken.

Brancheverenigingen en ondernemers zelf reageren positief. Wel vinden zij dat de overheid dit initiatief eerder had moeten nemen. Verder hopen belangenorganisaties dat deze helpdesk ondernemers ertoe aanzet zelf ook meer te investeren in de online veiligheid.

Het is nog niet bekend wanneer de helpdesk officieel van start gaat. Partijen kijken er in ieder geval enthousiast naar uit. Wij zullen informeren als er nadere ontwikkelingen zijn.