2min

Uit recent onderzoek is gebleken dat de financiële sector in 2016 meer dan gemiddeld getroffen is door ICT incidenten. Als we kijken naar bedrijven met tien medewerkers of meer, dan heeft 53% procent van de financiële sector met ICT-incidenten te maken gehad. Dit is 3% meer dan gemiddeld. Wanneer we de ICT-incidenten verder filteren en ons toeleggen op cybercrime is het verschil nog groter. Het blijkt dat 28% van de bedrijven in de financiële sector in 2016 getroffen is door cybercrime. Over alle branches ligt dit percentage op 20%.

Wat zijn andere kenmerken van cybercrime in de financiële sector?

Binnen de financiële sector worden grote bedrijven weer vaker getroffen door ICT-incidenten dan het midden en kleinbedrijf. Van de bedrijven met 500 medewerkers of meer heeft liefst drie kwart in 2016 te kampen gehad met een ICT-incident. Liefst 41% van deze grote bedrijven heeft zelfs te maken gehad met ICT-incidenten die werden veroorzaakt door aanvallen van buitenaf.

In de helft van de gevallen levert een dergelijk incident kosten op voor de onderneming. Veel voorkomende kostenposten zijn kosten om de schade te herstellen en de beveiliging te verbeteren. Andere kostenposten worden gevormd door omzetderving, vernietiging of verminking van data, het lekken van data en/of uitval van systemen. Verrassend genoeg blijken de kosten van aanvallen van binnenuit (waarbij werknemers al dan niet opzettelijk klantendata onthullen) erg mee te vallen. Ook zijn er in die gevallen minder ingrijpende maatregelen nodig.

Overigens is uit hetzelfde onderzoek gebleken dat er in 2016 in totaal zo’n 2,5 miljoen cybercrimes gepleegd zijn waar Nederlanders het slachtoffer zijn geworden. Identiteitsfraude, cyberpesten en koop- en verkoopfraude waren de voornaamste categorieën crimes. Zo’n 27% van de crimes werd gemeld bij instanties en van 8% werd expliciet aangifte gedaan bij de politie. Het blijkt dat voor jongeren en hoger opgeleiden slachtoffer zijn van internetcriminaliteit.