1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Europese tieners zetten de beveiliging van hun pc op het spel om zo gratis content van het internet te downloaden. Dit meldt McAfee.

Uit een onderzoek onder ruim 600 tieners uit verschillende europese landen blijkt dat 40 procent van de ondervraagden zich niet druk maakt over de beveiliging van hun computer. 56 procent maakt regelmatig gebruik van downloadmedia als Kazaa en Limewire waarvan het bekend is dat deze gebruikt worden om kwaadwillige code te verspreiden.

Vaak is het ook het geval dat jongeren zich niet bewust zijn van het gevaar van cybercriminaliteit. Ze beseffen bijvoorbeeld niet dat vertrouwelijke gegevens op een onveilige pc makkelijk ontvreemd kunnen worden. Dit is erg verontrustend, want 74 procent, bijna driekwart, download wel illegaal.