‘Oudere werknemers gaan verantwoorder om met cybersecurity’

Abonneer je gratis op Techzine!

Uit een onderzoek van NTT blijkt dat medewerkers van boven de 30 jaar eerder geneigd zijn om verstandig om te gaan met cybersecurity dan hun jongere collega’s. Het onderzoek heeft het gedrag van werknemers onderzocht aan de hand van zeventien criteria.

Medewerkers onder de 30 wisten een score van 2,3 te behalen, terwijl medewerkers van tussen de 30 en 45 een 2,9 scoorden. De groep van 45 tot 60 wist zelfs een 3.0 te scoren.

NTT stelt dat het onderzoek aantoont dat mensen die met digitalisering zijn opgegroeid dus niet per se veiliger omgaan met de technologie. Volgens het onderzoek beschikken medewerkers met veel ervaring over een zogenaamd ‘digital DNA’, een verzameling vaardigheden die ze hebben opgebouwd door jarenlang werkzaam te zijn met bepaalde technologieën.

Het onderzoek laat verder zien dat de jongere groepen relatief ontspannen omgaat met cybersecurity. De helft vindt bijvoorbeeld dat de security-verantwoordelijkheid volledig bij de IT-adeling ligt, wat zes procent meer is dan bij andere leeftijdsgroepen.

Meer generatieverschillen

Het onderzoek van NTT geeft nog een aantal belangrijke verschillen aan tussen leeftijdsgroepen. Zo schatten jongere groepen in dat bedrijven sneller kunnen herstellen van een cyberaanval, namelijk in 62 dagen. Oudere werknemers schatten dit op gemiddeld 68 dagen. Ook is de groep onder de dertig eerder geneigd om losgeld te betalen in het geval van ransomware, dit geeft 39 procent namelijk aan. Van de groep boven de dertig is dit slechts 30 procent.

Een ander opvallend resultaat is dat jongere werknemers veel vaker persoonlijke devices gebruiken voor hun werk. Hiervan ziet 70 procent dit als een beveiligingsrisico, terwijl dit bij de oudere groep 79 procent is. Oudere werknemers vinden ook vaker dat cybersecurity op de agenda moet staan van de directie. Dit stelt 85 procent, tegenover 81 procent van de jongere groep.

Jongeren hebben daarentegen wel iets vaker zorgen over het Internet of Things: dit stelt 61 procent. Bij ouderen komen deze zorgen bij 59 procent voor. Ook zeggen jongeren meer zorgen te hebben over de cybersecurity-vaardigheden binnen hun bedrijf: 46 procent, tegenover 42 procent van de werknemers boven de 30.