2min

Veel bedrijven hebben nog steeds onvoldoende security-maatregelen getroffen om thuiswerkers te ondersteunen. Dit blijkt uit het 2020 Remote Work Report van cloudsecurity-bedrijf Bitglass.

Bitglass analyseert hoe organisaties zich hebben aangepast aan de plotselinge verschuiving van het werken op kantoor naar het werken vanuit huis. Ook onderzocht het bedrijf welke acties de ondervraagde organisaties hebben genomen op het gebied van cybersecurity en wat hun grootste zorgen zijn. Van de ondervraagde organisaties werkt meer dan driekwart van het personeel op dit moment vanuit huis, terwijl dit voor de pandemie minder dan één kwart was.

Security-problemen

De overgang van het werken op kantoor naar het werken vanuit huis heeft ook de nodige security-problemen met zich meegebracht. In 65 procent van de gevallen mogen werknemers persoonlijke apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot beheerde applicaties. Overigens geeft 55 procent aan dat dit ook een grote veiligheidsrisico is.

Voor veel bedrijven is het beveiligen van de netwerktoegang hun grootste zorg. 65 procent en 55 procent maakt zich zorgen over de toegang tot SaaS-applicaties zoals Slack en het gebruik van persoonlijke apparaten.

Er zijn zelfs bedrijven (41 procent) die helemaal geen maatregelen hebben genomen om veilige toegang tot bedrijfssystemen voor externe werknemers te verbeteren. Met 50 procent van de organisaties die het gebrek aan de juiste apparatuur zien als de grootste belemmering om de security te verbeteren.

Cyberaanvallen

Malware wordt gezien als de grootste bedreiging (72 procent) voor organisaties, gevolgd door het delen van bestanden (68 procent), het gebruik van webapplicaties (47 procent) en het gebruik van videoconferentietools (45 procent). Van de respondenten gebruikt 77 procent antimalwaresoftware om de werknemers te beveiligen, maar verder ontbrak het aan andere security-oplossingen. Slechts 18 procent van de organisaties gebruikt tools om dataverlies te voorkomen.

Thuiswerken na het coronavirus

Van de organisaties gaf 84 procent aan dat er een kans is dat zij hun thuiswerkcapaciteiten zullen vergroten na de pandemie, waarbij 44 procent aangeeft dit zeer waarschijnlijk te zullen doen. Ook levert de thuiswerksituatie nieuwe kansen op voor mensen die ver weg wonen aangezien 33 procent van de respondenten aangeeft dat bepaalde functies die tot nu toe op kantoor werden uitgevoerd in de toekomst permanent op afstand plaats vinden.