2min

Tags in dit artikel

, ,

Het uitschakelen van Windows Defender, dat standaard met Windows 10 wordt geleverd, kan vanaf de August 2020 update niet meer met een registry edit. Dat laat Microsoft weten in de update notes van de release.

Windows Defender wordt automatisch geïnstalleerd met Windows 10 en dient te voorkomen dat een pc volledig onbeschermd is. Users die geen gebruik willen maken van de feature konden deze slechts gedeeltelijk in het menu van de software uitschakelen, maar voor het volledig uitschakelen waren extra stappen vereist. Middels het toevoegen van een regel in de registry, ‘DisableAntiSpyware’ met als waarde ‘1’, werd Defender volledig uitgeschakeld.

Volgens Microsoft was een dergelijke functie bedoeld voor IT-experts en OEM’s, maar tegenwoordig overbodig: de antivirus zou zichzelf namelijk uitschakelen als er een ander soortgelijk programma wordt gedetecteerd. Aangezien Microsoft meent dat het niet de bedoeling is dat consumenten van de optie gebruikmaken, wordt deze in de aankomende update uitgeschakeld.

Voor gebruikers die Windows Defender alsnog willen uitschakelen, kan worden teruggevallen op de optie in de Windows Group Policy editor. Daar kan Defender tijdelijk maar wel volledig worden uitgeschakeld.

Windows Defender updates met nodige problemen

Microsoft zal in ieder geval met de August 2020-update voor Defender een herhaling van eerder dit jaar willen voorkomen. Toen zorgde een update er voor dat bestandsnamen met een dubbele punt in de naam voor een crash van de software zorgde. Nadat gebruikers hun ongenoegen uitten over het probleem, rolde Microsoft snel een patch uit die het probleem verhielp.

Eind vorig jaar ging het met een update ook al mis, waardoor het uitvoeren van scans in een paar seconden gedaan was. De bestanden die gescand moesten worden, bleken echter niet gescand te zijn.