2min Security

Onderzoek: ‘Microsoft patcht sneller dan Apple’

De advertenties van Apple mogen misschien suggereren dat software van Apple veiliger is dan software van Microsoft, maar een onderzoek heeft uitgewezen dat Microsoft sneller is met het oplossen van gevonden kwetsbaarheden.

Onderzoekers van het Swiss Federal Institute of Technology hebben bekeken hoe vaak het de afgelopen zes jaar voorgekomen is dat een oplossing voor een probleem dezelfde dag nog was opgelost, wat beter bekend staat als een "0-day patch rate".

Onderzoek: ‘Microsoft patcht sneller dan Apple’Men analyseerde 658 kwetsbaarhden in de software van Microsoft, en 738 in die van Apple en beperkte zich tot de meest belangrijke bugs. Wat ze concludeerden staat in schril contrast met wat de publieke opinie vaak denkt; Apple ligt vaak achter met het patchen van hun bugs.

"Apple had voor 2005 consequent minder dan 20 kwetsbaarheden niet gepatched," aldus Stephen Frei, een van de onderzoekers, "sindsdien hebben ze er vaak meer. Dus als je Apple vergelijkt met Microsoft dan ligt het aantal ongepatchte kwetsbaarheden bij Apple hoger.", aldus Frei.

Voor softwarefabrikanten is het belangrijk dat er een snelle oplossing is voor problemen. Zo wordt de kans kleiner dat kwaadwillenden software schrijven die gebruik maakt van een lek. Een fabrikant moet dan wel op tijd beschikken over informatie over het lek, omdat er anders te weinig tijd kan wordten besteed aan het testen van een patch. Dit, om te voorkomen dat de patch conflicteert met andere software..

De laatste jaren probeert Microsoft een betere relatie te krijgen met de veiligheidscommunity. Zodoende krijgen ze van hun eerder bericht dat er mogelijk fouten in hun software zitten. Frei denkt dat Apple niet zulke goede contacten heeft en dat treft hen nu.

Bron:MacWorld