2min

Europese bedrijven zijn van plan de komende drie jaar hun budget voor IT-security verder de verhogen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Kaspersky.

Volgens het jaarlijkse IT Security Economics-rapport van de securityspecialist willen Europese grote en mkb-bedrijven tot 2025 meer gaan investeren in hun IT-securitybudget. Op dit moment maakt het IT-securitybudget al een derde uit van het totale IT-budget, volgens de 3230 respondenten uit 26 landen die meededen aan het onderzoek. Grote bedrijven geven gemiddeld 1,8 miljoen euro aan IT-security uit en mkb-bedrijven gemiddeld 345.000 euro. De bedrijven zijn van plan hun IT-securitybudget tot 2025 met 10 procent te verhogen.

Redenen voor budgetverhoging

De belangrijkste reden die de respondenten aanvoeren om het budget te verhogen, is dat dit nodig is vanwege de toegenomen complexiteit van hun IT-omgevingen. Daarnaast willen bedrijven extra geld in IT-security stoppen om hun kennis op dit terrein te vergroten. Verder voeren de respondenten aan dat de huidige geopolitieke en verslechterde economische omstandigheden een aanleiding zijn meer in IT-security te investeren.

Doelen

Het onderzoek keek ook naar welke doelen de bedrijven met deze budgetverhoging willen bereiken. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat problemen met databescherming de grootste uitdaging is. Bijna de helft van de bedrijven heeft in het afgelopen jaar wel eens met een intern of extern datalek te maken gehad.

Een ander probleem dat de bedrijven met hun IT-securitybudgetverhoging hopen aan te pakken zijn problemen die ontstaan door de invoering van een cloudgebaseerde infrastructuur. Ook willen bedrijven met het verhogen van de IT-budgetten de groeiende beveiligingskosten van hun steeds complexere IT-omgevingen dekken.  

Ten slotte noemt Kaspersky ook de toenemende invloed van wet- en regelgeving als reden waarom Europese bedrijven hun IT-securitybudgetten gaan verhogen. Overheidstoezichthouders eisen steeds meer dat bedrijven hun werkzaamheden en vooral ook data beveiligen. Niet alleen voor individuele bedrijven, maar vaak ook voor een hele verticale marktsegmenten.

Waarborgen bedrijfscontinuïteit voorop

Kaspersky concludeert dat de bedrijfscontinuïteit voor bedrijven op deze manier steeds afhankelijker wordt van de IT-security. Nu IT-omgevingen steeds complexer worden en het aantal cyberaanvallen toeneemt, worden bedrijven zich meer bewust van cyberproblemen en begrijpen ze de noodzaak beter om elk bedrijfsmiddel binnen de organisatie te beschermen, aldus de securityspecialist.

Lees ook: Cisco bouwt gestaag aan geïntegreerd en open securityplatform; hoe ziet dat eruit?