4min

Organisaties moeten zichzelf heruitvinden om competitief te blijven. Echter is dat makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt uit onderzoek van Red Hat. Bestaande infrastructuur is niet zomaar te vervangen en expertise die past bij nieuwe ontwikkelingen is zeldzaam, laten ondervraagden weten.

Voor het jaarlijkse Global Tech Trends-onderzoek vuurde Red Hat vragen af op 706 IT-leiders. Het betrof niet enkel klanten van dit bedrijf, maar wel individuen met invloed op IT-keuzes bij organisaties met een minimum jaaromzet van 10 miljoen dollar.

Veel partijen ambiëren de stap naar de cloud of het anderszins adopteren van nieuwe, efficiëntere werkmethodes. Echter blijkt legacy IT voor 29 procent van de ondervraagden een blokkade op te leveren hiervoor. Daarnaast is het lastig om de juiste expertise te vinden (25 procent) en is automation bij 21 procent niet altijd te realiseren. Sommige IT-kwesties blijken maar lastig te automatiseren, waardoor men geremd wordt door bestaande processen. Eveneens kan er storing op de zender zijn voor vernieuwing door problemen met integratie van nieuwe tools (21 procent) en prioriteiten die met elkaar conflicteren (20 procent).

Automation als oplossing?

Het automatiseren van werkprocessen klinkt aanlokkelijk. Automation, zoals we het doorgaans noemen, vindt dan ook plaats op veel gebieden: security (36 procent), clouddiensten (36 procent) en het versnellen van dienstenlevering (35 procent) maken er bij veel ondervraagden gebruik van. Daarnaast voorziet men Linux-servers (31 procent) en Infrastructure-as-Code (30 procent) regelmatig van automation.

Lees ook: Pulumi brengt Infrastructure-as-Code naar hoger niveau

Een andere manier om de werkdruk te verlagen (en legacy IT te vervangen) is door SaaS-applicaties af te nemen. In de EMEA (Europe, Middle East & Africa)-regio is de verhouding tussen SaaS en zelf onderhouden apps vrijwel gelijk (51 procent in het voordeel van SaaS). Wel is een hybrid cloud-aanpak meer in trek in Noord- en Zuid-Amerika voor apps onder eigen beheer (57 procent) dan in EMEA (40 procent). Daarnaast komt on-prem in onze regio een stuk vaker voor (47 procent) dan elders, terwijl men in Noord- en Zuid-Amerika met 34 procent al veel verder richting de cloud is verschoven. Redenen voor het on-prem draaien van apps verschillen, maar controle over data staat centraal. Security (40 procent), privacy (37 procent) en datasoevereiniteit (24 procent) gelden als belangrijkste beweegredenen om on-prem te kiezen.

Security levert vraagtekens op

In het Red Hat-onderzoek is dat moeilijk te verenigen met de prioriteiten op security-gebied in onze regio. Daaruit blijkt namelijk dat 23 procent van de EMEA-ondervraagden bij security-vraagstukken die aandachtspunten voor data prioriteert. Het wekt de suggestie dat klanten hun data on-prem houden en daardoor niet al te veel stilstaan bij dataveiligheid, -privacy en soevereiniteit. Dit staat in schril contrast met Asia-Pacific, waar 44 procent deze kwestie hoog in het vaandel heeft staan. Het is goed mogelijk dat organisaties zich in ieder geval in Europa op den duur wel meer bezig zullen houden met deze zaken, zeker nu NIS2 voor de deur staat. Overigens biedt de Nederlandse overheid via de NIS2-Quickscan de mogelijkheid om via een vragenlijst te controleren of er verbeterpunten zijn intern.

Tip: NIS2-Quickscan adviseert organisaties bij voorbereiding op cyberwet

Red Hat geeft aan dat de prioriteiten binnen security niet optimaal zijn. Zo stelt men dat de bijzonder grote aandacht voor threat intelligence en XDR (34 procent) niet past bij het nalaten van security awareness-training (17 procent) en supply chain-gevaren (12 procent). Ook zou je mogen verwachten dat het aannemen van meer security- en compliance-personeel veel aandacht krijgt, maar niets is minder waar: dit aspect bungelt onderaan de security-prioriteitenlijst met 10 procent.

Security-vraagstukken die juist wel in de EMEA-regio aandacht krijgen, zijn netwerkveiligheid (36 procent), XDR (35 procent), cloud-security (29 procent) en vulnerability management (30 procent).

Moderniseren is wel de bedoeling

Security vereist veel aandacht, bovenal omdat dit ten te allen tijde relevant is en alleen maar gevaarlijker wordt. Toch willen bedrijven zich niet blindstaren op de gevaren, maar ook kansen benutten. IT-security vreet voor 49 procent van de ondervraagden de meeste kosten op, terwijl dit voor 39 procent geldt als het om het optimaliseren en moderniseren van legacy IT gaat.

Hoe dat precies verloopt, verschilt per regio. Red Hat geeft aan dat bedrijven in Asia-Pacific naar alle waarschijnlijkheid eerder kiezen voor een SaaS-oplossing, terwijl Europeanen en Amerikanen het twee keer vaker zelf willen regelen. Dergelijke verschillen komen niet vaak in soortgelijke onderzoeken voor, stelt Red Hat. Wellicht dat dit doe-het-zelven van apps, zeker op on-prem basis, het probleem van legacy IT vergroot. Immers moeten interne ontwikkelaars een vernieuwing doorgaans doorvoeren zonder hulp van buitenaf. Hoe dan ook hopen bedrijven meer dan ooit hun kosten te verkleinen, iets dat verouderde werkprocessen meer dan eens voorkomen.

Leestip: Duitse spoorweg zoekt beheerder voor 30 jaar oude Windows-software