2min

De Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD hebben een rapport uitgebracht over de Russische spionage- en andere digitale beïnvloedingsactiviteiten. De Russen tonen opvallend veel belangstelling voor de energievoorzienings- en internetinfrastructuur in de Noordzee, met als mogelijk doel verstoring en sabotage.

Volgens het rapport zijn de Russische digitale spionage- en beïnvloedingsactiviteiten tegen ons land het afgelopen jaar flink toegenomen. Dit naar aanleiding van de, nu één jaar durende, oorlog in Oekraïne.

De Russische inlichtingendiensten GRU en SVR hebben het daarbij voorzien op inlichtingen over Nederland, maar ook over de EU en de NAVO. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag zou in grote belangstelling van de Russen staan. Daarnaast ondernemen de inlichtingendiensten pogingen de Nederlandse publieke opinie te beïnvloedden door het verspreiden van digitale desinformatie via onder meer social mediakanalen.

Meer interesse in windmolenparken op zee

Opvallend genoeg, zo betogen de MIVD en AIVD, tonen de Russen steeds meer interesse in de Nederlandse energie-infrastructuur. Vooral de infrastructuur die zich op zee bevindt, zoals windmolenparken, staan zeer in de belangstelling. Recent zou een inlichtingenoperatie naar de infrastructuur van windmolenparken door de Kustwacht en de Koninklijke Marine zijn afgeslagen. Ook tonen de Russen veel interesse in de ligging van onderzeese internetkabels.

Deze spionage moet de Russische diensten inlichtingen geven over hoe en waar zij mogelijk energie- en internetinfrastructuur op zee kunnen saboteren.

In hun rapport zien beide inlichtingendiensten een toename van het aantal door Rusland uitgevoerde digitale aanvallen. Bovendien combineren de Russische inlichtingendiensten de cyberaanvallen met het uitvoeren van grote desinformatiecampagnes via onder andere social media.

Successen

Gelukkig kunnen de inlichtingendiensten in hun rapport ook successen melden. Met de uitzetting van 17 Russische ‘diplomaten’, in werkelijkheid inlichtingenofficieren van de GRU en SVR, is de inlichtingencapaciteit van Rusland in Nederland een grote slag toegebracht.

Ondanks deze successen geven de inlichtingendiensten aan dat Nederland waakzaam moet blijven tegen de Russische dreiging. De oorlog in Oekraïne gaat nog lang duren is de verwachting en dit betekent ook dat de (digitale) spionageactiviteiten van Rusland tegen Nederland zullen blijven voortduren.