2min

Dynatrace heeft zijn observability- en securityplatform uitgebreid met een Security Analytics-oplossing die het baseert op een eigen AI-engine. Dit moet bedrijven meer bescherming bieden tegen bedreigingen in hybride en multicloudomgevingen.

De nieuwe Security Analytics-oplossing gebruikt de eigen Davis AI-engine van Dynatrace voor het geven van inzichten en contextuele data. De AI-engine moet securityanalisten helpen mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden te prioriteren doordat het voorspellingen geeft en oorzaken aanduidt die tot een incident leidden. Dit moet tot een meer proactieve cybersecurity voor hybride en multicloudomgevingen leiden.

Meer details dan een log-analyse

De oplossing levert context-rijke antwoorden op basis van logs, meetgegevens, traces en topologie. Dit helpt bedreigingen te identificeren en te onderzoeken die uit simpele log-analyses niet duidelijk worden.

Ook biedt Security Analytics runtime vulnerability analystics en runtime applicatiebescherming. Hiermee kunnen bedreigingen in real-time worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Op deze manier wordt voorkomen dat deze kwetsbaarheden tot in de productie-omgevingen raken.

Samenwerking met andere oplossingen

Security Analytics werkt daarnaast nauw samen met de Dynatrace AutomationEngine. Deze integratie faciliteert het ontwikkelen van automatisering en workflows die analisten helpen bij het bepalen van de zwaarte van aanvallen, inbreukindicatoren te ontdekken en daarop de juiste antwoorden geven.

Verder is de oplossing verbonden met het Dynatrace Grail data lakehouse. Dit biedt gebruikers de kans relevante data voor de langere termijn op te slaan, maar tegelijkertijd altijd beschikbaar te hebben voor het weergeven in dashboards of verdere analyse.

Tot slot zijn er notebooks beschikbaar die securityteams in staat stellen playbooks te maken voor het opstellen van complexe zoekvragen, het weergeven van resultaten en om in te zoomen op de inbreukindicatoren.

In de nabije toekomst wil Dynatrace zijn Security Analytics-oplossing nog koppelen aan zijn generatieve AI-oplossing Davis CoPilot.