1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het aandeel ransomware-aanvallen door de beruchte hackers van LockBit 3.0 daalt langzaam. Dit concluderen onderzoekers van securityspecialist ZeroFox in een recent onderzoek. Ook in Europa wordt een langzame teruggang zichtbaar, maar die daling is bijna verwaarloosbaar.

Volgens de onderzoekers van ZeroFox daalt het aantal ransomware-aanvallen die door de beruchte hackersbende LockBit 3.0 worden geclaimd tijdens het afgelopen jaar. In het derde kwartaal van 2023 nam deze hackersbende nog ongeveer 15 procent van het totaal aantal ransomware-aanvallen voor zijn rekening. In het eerste kwartaal van dit jaar lag dit percentage nog rond de 29 procent van het totaal.

Als redenen voor de verminderde dreiging van LockBit 3.0 en diens aanvalstechnologie geven de onderzoekers onder meer de opkomst van nieuwe ransomwarebendes. Deze bendes zouden vaker alternatieve of zelfgemaakte ransomware strains gebruiken.

Europa nog aantrekkelijk doelwit

Voor Europa, zo constateerden de onderzoekers verder, blijft LockBit 3.0 wel een belangrijke bedreiging als het om ransomware gaat. Vooral aan het begin van dit jaar lag dit percentage hoog, rond de 30 procent van het totaal aantal aanvallen. Inmiddels is dit enkele procentpunten tot rond de 28-29 procent gedaald.

De onderzoekers geven als redenen voor de daling aan dat de ransomwarebende gestopt is met politiek geïnspireerde aanvallen, vanwege de oorlog in Oekraïne. De focus ligt opnieuw op financieel gerichte aanvallen. Ook zou de ransomwarebende zich nu vaker richten tot Amerikaanse bedrijven en Europese links laten liggen.

Lees ook: LockBit 3.0, de marktleider in ransomware