Abonneer je gratis op Techzine!

Een Amerikaanse defensiefunctionaris heeft laten weten dat het Pentagon private bedrijfsnetwerken wil gaan monitoren. Bedrijven die geen federale monitoring software installeren om mogelijke cyberaanvallen te detecteren zouden iedereen in gevaar brengen.

Uiteindelijk moet het Einstein-monitoringssysteem van de National Security Agency (NSA) op private bedrijfsnetwerken worden ingezet. Het gaat dan met name om financiële, Nuts en telecommunicatiebedrijven.

"Beheerders van kritieke infrastructuur zouden mee kunnen doen aan een door de overheid gesponsorde security regime. Individuele gebruikers die niet mee willen doen, kunnen in het wilde westen van een onbeschermd internet achterblijven", aldus William Lynn, staatssecretaris van Defensie. Verzuimen om elektriciteitsnetten, transportatie-systemen en de financiële sector te beschermen kan leiden tot materiële en economische schade op een gigantische schaal.

Hoe het systeem precies werkt en wat het verschil is met de huidige Intrusion Detection-systemen (IDS) van private bedrijven is onbekend. Wel is bekend dat Einstein 2 ontworpen is om full packet inspection op al het verkeer van en naar overheidsnetwerken. Einstein 3, momenteel in ontwikkeling, zou in staat moeten zijn om aanvallers in real-time te kunnen stoppen.