Het opslaan van vingerafdrukken die aanwezig zijn in het paspoort gaat voorlopig niet door, zo heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken gemeld.

Met deze beslissing komt de minister tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer die liever geen centrale vingerafdrukopslag zag.

Bij het aanvragen van een paspoort worden bij burgers vingerafdrukken afgenomen. Vervolgens worden deze afdrukken op een chip opgeslagen en in het paspoort geplaatst. Daarnaast was het plan om kopieën van deze afdrukken te bewaren bij de gemeente, zodat de gemeente de identiteit van de burger kan vaststellen als deze een nieuw paspoort aanvraagt.

Naast het opslaan van vingerafdrukken bij gemeente was er ook het plan om alle vingerafdrukken in één centrale databank op te slaan, maar ook dat plan gaat niet door. Op termijn moet dit plan echter wel tot uitvoering komen, maar nu zijn er nog te veel vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.

Er is namelijk nog veel kritiek op de opslag bij gemeenten: de beveiliging van de databank daarbij zou niet goed geregeld zijn en, omdat het decentraal is, is het onduidelijk wie precies toegang hebben tot de gegevens, alle ambtenaren of alleen de ambtenaren die er echt toegang tot vereisen.

Ook de centrale vingerafdrukopslag stuit op veel kritiek. Al meer dan een jaar wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer en nu komt er ook steeds meer kritiek uit de plaatselijke politieke partijen. Zo is er in Utrecht een motie ingediend en aangenomen waarmee de gemeente zich tegen zowel de gemeentelijke als de centrale opslag van vingerafdrukken keert.

Overigens moeten burgers nog wel altijd bij het aanvragen van een nieuw paspoort hun vingerafdrukken afgeven.