2min

Gisteren was er een hevig debat tussen ministers Donner en Opstelten enerzijds en de Tweede Kamer anderzijds. Daarna zijn diverse moties aangenomen die de beveiliging van overheidssystemen moet verbeteren. Een motie over behulpzame hackers haalde geen meerderheid.

D66 diende tijdens het debat een motie in waarin de partij pleitte om gebruik te maken van de expertise van ethische hackers: goedwillende hackers die beveiligingssystemen welbewust kraken om aan te tonen dat deze niet in orde zijn.

Het is ten strengste verboden om ongevraagd toegang te verschaffen tot informatiesystemen. De democraten zouden graag een uitzondering maken voor hackers die niet het doel hebben om deze gegevens te achterhalen en misbruiken, maar met hun actie willen aantonen dat er gaten in de beveiligingssystemen zitten. Een parlementaire meerderheid van CDA, VVD en PVV voelt hier niets voor en wuifde de motie weg.

Minister Donner en Opstelten zijn opgelucht dat deze motie niet is aangenomen door de Tweede Kamer. "Wij maken graag gebruik van hackers, maar binnen de grenzen van onze rechtsstaat en binnen de grenzen die de wet ons toelaat", aldus minister Opstelten tijdens het debat gisteren.

Wassila Hachchi (D66), de indiener van de motie, zei het "heel erg jammer" te vinden dat haar motie niet is aangenomen. Ze benadrukte dat haar motie geen vrijbrief voor hackers is om lukraak beveiligingssystemen te kraken. "Het ging enkel om een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het gebruik van kennis van externe hackers. Maar het kabinet wil zich er überhaupt niet over buigen. Dat vind ik erg teleurstellend", zei Hachchi tegen Webwereld.

De houding van de Tweede Kamer in deze kwestie is opvallend. In september was er nog een Kamermeerderheid voor uitbreiding van de klokkenluidersbescherming. Pierre Heijnen (PvdA) kwam met het voorstel om de huidige wetgeving voor klokkenluiders uit te breiden. Hackers die inbreken op systemen, lekken opsporen en dit vervolgens kenbaar maken zijn geen criminelen: zij dienen het algemeen belang en moeten daarvoor niet vervolgd te worden. Deze plannen lijken nu te worden gedwarsboomd door het debat van gisteren.