Volgens Bits of Freedom springt de Nederlandse politie niet secuur om met persoonsgegevens en worden er zelfs veel wetten overtreden. De organisatie doet de uitspraken aan de hand van een analyse van alle korpsen, waarbij de Koninklijke Marechaussee er in negatieve zin uitspringt.

In een PDF stelt Bits of Freedom dat de politie ingrijpende bevoegdheden heeft als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Deze bevoegdheden gaan echter gepaard met regels hoe er om moet worden gegaan met deze persoonsgegevens. Om de vier jaar wordt gecontroleerd of men zich wel aan deze regels houdt. Bits of Freedom heeft de laatste onderzoeksrapporten opgevraagd en stelt dat de resultaten ‘diep triest’ zijn. Er zou geen enkel korps zijn dat zich aan de wetten houdt en persoonsgegevens zijn bij de politie zodoende lang niet altijd in veilige handen.

Het eerste onderzoek naar de behandeling van persoonsgegevens had eigenlijk al twee jaar geleden uitgevoerd moeten zijn, maar destijds bleek dat geen enkel korps de controle reeds had uitgevoerd. De Koninklijke Marechaussee stelde dat de uitkomst van dergelijke onderzoeken al op voorhand vaststaat. Het CBP gaf de korpsen hierop een half jaar uitstel, maar na deze periode waren de problemen nog steeds niet aangepakt. Enkel de FIOD en Politie Zeeland hadden inmiddels een controle uitgevoerd waarna opnieuw een half jaar uitstel werd verleend.

Uiteindelijk is het onderzoek bij alle korpsen uitgevoerd en de resultaten zijn schrikbarend. Het slechtst wordt gescoord bij de Koninklijke Marechaussee. Zij blijken gegevens wel te verwijderen, maar niet te vernietigen. Gegevens blijken daarnaast ook toegankelijk te zijn via verschillende systemen terwijl dit niet zou mogen. Korpsen die zich het beste aan de regels houden zijn Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland. Bij deze korpsen wordt het grootste deel van de regels nageleefd.

Bits of Freedom eist dat deze gang van zaken direct wordt gecorrigeerd en dat de korpsen jaarlijks worden gecontroleerd. Een laatste eis is dat de bevoegdheden van de politie in ieder geval niet worden uitgebreid.