Hackers hebben getracht om de mailaccounts van Europarlementariërs te kraken via een openbare WiFi-hotspot van het Parlement. Er zijn ook werkelijk accounts gekraakt, maar het is niet duidelijk of deze ook toebehoren aan parlementariërs.

Het is niet duidelijk wie de aanval op de Europarlementariërs uitgevoerd heeft. Wel is duidelijk dat dit via een openbaar netwerk gebeurde, waar de zogenaamde man in the middle-techniek werd toegepast. Bij deze methode wordt de communicatie tussen twee partijen onderschept zonder medeweten van beide partijen. Als er geen encryptie wordt gebruikt is dergelijke communicatie uit te lezen en desgewenst aan te passen.

Het is op dit moment onduidelijk of er ook accounts van parlementariërs betrokken zijn bij de aanval. Wel wordt gemeld dat betrokken gebruikers al een verzoek is gestuurd om hun wachtwoord te wijzigen. Het openbare netwerk is bovendien tot nader order uitgeschakeld. Ook wordt aangeraden om alleen te verbinden met netwerken waarvan bekend is dat ze beveiligd zijn.