min

Tags in dit artikel

, , ,

De Amerikaanse president Barack Obama zal naar verwachting komende vrijdag enkele hervormingen omtrent de werkwijze van de NSA bekendmaken. Rechter John D. Bates uit in een openbaar gemaakte brief hierover zijn twijfels. Met name door de toenemende werkdruk zou de efficiëntie van de betrokken rechtbank afnemen.

Door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de werkwijze van de NSA is veel kritiek op de Amerikaanse veiligheidsdienst ontstaan. Naar aanleiding hiervan kondigde president Obama begin augustus hervormingen aan voor het surveillanceprogramma PRISM.

Naar verwachting zal Obama op een persconferentie komende vrijdag meer bekendmaken over mogelijke hervormingen bij de verschillende programma’s van de NSA. Voorgestelde hervormingen bestaan uit het limiteren van spionagepraktijken bij vriendschappelijke overheden, het stoppen met opslaan van telefoongegevens van Amerikanen en een strenger toezicht op de FISA-rechtbank.

Rechter John D. Bates, nauw betrokken bij de FISA-rechtbank, geeft in een open brief blijk van kritiek op het mogelijk invoeren van een strenger toezicht. De FISA-rechtbank oordeelt achter gesloten deuren over het al dan niet machtigen van de NSA voor het uitvoeren van specifieke activiteiten. In totaal bestaat deze rechtbank uit elf rechters, waarbij er minimaal drie dichtbij Washington woonachtig moeten zijn.

De kritiek van rechter Bates bestaat onder andere uit het onevenredig toenemen van de werklast. Hierdoor zou de efficiëntie afnemen, gezien het aantal bureaucratische handelingen drastisch toeneemt. Ook zou het personeelsbestand hiervoor stevig uitgebreid moeten worden. Tevens zou er volgens Bates verwarring en misverstanden bij de bevolking kunnen ontstaan, indien de door de rechtbank gemaakte besluiten openbaar worden gemaakt.

De rechter benadrukte dat zijn kritiek opbouwend bedoeld is en niet als uiting van voor- of tegenstand bij bepaalde wetsvoorstellen. Hij gaf aan dat hij een soepele en functionele werking van de rechtbank beoogt.