In België zal een variant op NL-Alert vanaf 2015 nationaal in gebruik worden genomen. Momenteel wordt Be-Alert getest in meer dan 30 gemeenten.

Be-Alert moet burgers op de hoogte stellen in geval van noodsituaties, maar doet dat wel op een andere manier dan NL-Alert. Het Nederlandse systeem is afhankelijk van noodmeldingen, een mogelijkheid van telefoons die door de gebruiker handmatig geactiveerd moet worden.

Het Belgische systeem zal deze optie op termijn waarschijnlijk ook adopteren, maar kan waarschuwen via uiteenlopende bronnen zoals sms, fax en e-mail. Wel moeten burgers zich in eerste instantie evengoed aanmelden. Later moet het ook mogelijk worden om mensen die zich in de buurt van een bepaalde zendmast bevinden te alarmeren.

Uit tests in 33 gemeenten blijkt dat 94 procent van de ingeschreven mensen de waarschuwingsberichten ontvangt. In 2015 moet Be-Alert landelijk in gebruik worden genomen volgens woordvoerder Peter Mertens.