2min Security

Onderzoek: Meerderheid wil geen onkraakbare encryptie

Het Centre for International Governance Innovation heeft eind vorig jaar een internationaal onderzoek gedaan onder 24.000 personen om te kijken hoe men denkt over privacy en encryptie. Daaruit komt naar voren dat 60 procent van de respondenten tegen de ontwikkeling van encryptie is die ervoor zorgt dat de overheid geen toegang meer kan verkrijgen tot privédata.

De deelnemers uit het onderzoek kregen verschillende stellingen voorgelegd waarbij ze moesten aangeven hoe eens of oneens ze het waren met de stelling. Daarbij werd ook de volgende stelling gebruikt: "Bedrijven moeten geen technologie ontwikkelen die voorkomt dat opsporingsdiensten toegang kunnen krijgen tot online gesprekken", de meerderheid was het met deze stelling eens. Van de 24 landen waar de respondenten vandaan komen waren alleen ondervraagden uit Zuid-Korea het niet eens met de stelling.

De ondervraagden komen vanuit de hele wereld, waaronder uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar helaas niet uit Nederland of België. Nu staat Duitsland bekend als een land dat extreem voor privacy is, maar ook hier zijn ze dus geen voorstander van onkraakbare encryptie. De uitslag zal in Nederland en België waarschijnlijk ook niet anders zijn.

Verder werd er een stelling voorgelegd dat de politie recht moet hebben om toegang te krijgen tot de inhoud van online gesprekken, als dat nodig is voor de nationale veiligheid. Een grote meerderheid van 70 procent is het hier mee eens, behalve in Duitsland daar is slechts 55 procent voorstander van deze stelling.

Ook uit andere soortgelijke stellingen kwam eenzelfde antwoord. Wat we hieruit kunnen concluderen is dat mensen wel bezwaar hebben tegen massasurveillance, maar dat als het echt nodig is er geen bezwaren zijn dat de politie toegang krijgt tot persoonlijke gegevens en correspondentie. Mensen lijken te snappen dat dit nodig is om de opsporingsinstanties goed te laten werken.

Het onderzoek werd eind vorig jaar gehouden en vond dus plaats voor de hele discussie tussen de FBI en Apple over het hacken van een iPhone. Aan de andere kant vond het ook plaats voor de aanslagen in Brussel. Het is moeilijk te zeggen wat voor effect deze gebeurtenissen hebben gehad op de mening van mensen. Wel laten steeds meer opsporingsinstanties weten moeite te hebben met het achterhalen van data door alle beveiligingen.