1 min

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft in zijn jaarverslag bekendgemaakt dat er elke week pogingen zijn om Nederlandse doelwitten te hacken. Het kan daarbij gaan om de overheid maar ook om belangrijke Nederlandse bedrijven. De hacks worden vaak uitgevoerd vanuit niet westerse landen.

De meest populaire doelwitten in Nederland om te hacken zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Er zou een bovenmatige interesse zijn om data buit te maken bij deze ministeries. De digitale spionage is de afgelopen jaren veel geavanceerder maar ook agressiever geworden. Volgens het MIVD zijn er ook enkele succesvolle pogingen geweest om data buit te maken, maar er wordt niet vermeld om wat voor instanties of data het dan precies gaat.

De meest populaire manier om toegang te krijgen tot systemen is nog steeds phishing, waarbij er wordt getracht een gebruiker binnen een organisatie iets te laten openen of installeren. Het MIVD heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het vermogen om beter te kunnen optreden tegen dit soort aanvallen. Waarschijnlijk zal er de komende jaren ook nog fors worden geïnvesteerd in extra kennis op dit gebied. Ook is er nog een wet in de maak om het MIVD meer mogelijkheden te geven om data af te tappen op kabelgebonden netwerken.