2min

Tags in dit artikel

, ,

Uit een analyse van de softwareontwikkelaar Mapiq blijkt dat steeds meer Nederlanders weer naar kantoor gaan. Er is sinds 8 februari een stijgende lijn te zien van mensen die op locatie werken.

De data is afkomstig van meer dan 64.000 werknemers. Het doel van de analyse is het faciliteren van een veilige terugkeer naar de werkplek.

Stijging bij middelgrote en grote bedrijven

De analyse laat zien dat het aantal werknemers dat naar kantoor gaat met 126 procent is gestegen sinds de heropening van de basisscholen. Deze stijging geldt zowel bij middelgrote als bij grote bedrijven. Werknemers blijven echter niet langer op kantoor. Hoewel er meer mensen op kantoor te vinden zijn, werken ze daar gemiddeld 1,96 dag per week. Dat is min of meer even lang als voor de heropening van de basisscholen, volgens de verzamelde data tussen 1 januari en 28 maart. Daarnaast laat de data zien dat er direct na ingang van de avondklok op 23 januari een behoorlijke daling plaats heeft gevonden van kantoorwerkers. Tussen 23 januari en 8 februari daalde het aantal werknemers op kantoor met 11 procent.

Meer kantoorwerkers Europa

Ook in de rest van Europa is er een stijgende lijn te zien met betrekking tot het aantal kantoorwerkers, hoewel deze minder steil oploopt dan in Nederland. Mapiq heeft zo’n 20.000 werknemers uit verschillende Europese landen onder de loep genomen. Het onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat binnen Europa naar kantoor gaat sinds januari met 12 procent is gestegen. Het volledige rapport is op Hubspot te bekijken.

Mapiq is een softwareontwikkelaar met een focus op slimme kantoortechnologie. Bedrijven kunnen het slimme kantoorplatform van de ontwikkelaar gebruiken om inzicht te krijgen in hun kantoorbezetting en benodigde capaciteit. Daarnaast kan het platform ook gebruikt worden om onder andere te zien hoeveel werkplekken daadwerkelijk te gebruiken zijn met inachtneming van de veiligheidsregels. Sander Schutte, CEO van Mapiq: “We zien daarin dat steeds meer mensen moeite hebben om alleen maar thuis te werken. Daarnaast zien we dat wanneer mensen echt naar kantoor moeten omdat het niet anders kan, ze dat wel ‘veilig’ willen doen. Ze werken bewust op veilige afstand van elkaar of gaan juist naar kantoor op minder drukke dagen. Technologie helpt ze daarin betere keuzes te maken.”

Tip: ‘Merendeel thuiswerkenden staat te popelen weer naar kantoor te gaan’