2min

De Kamer van Koophandel (KVK) mag van de rechter de Databankenwet niet gebruiken voor het beperken van vrije toegang tot het handelsregister door klantbedrijven. Het betekent dat de bedrijven zonder toestemming van de KVK informatie uit het Handelsregister kunnen opvragen om deze door te verkopen.

De KVK voert al geruime tijd strijd met klantbedrijven over het gebruik van informatie uit het Handelsregister. Deze klantbedrijven, verenigd in de belangenorganisatie Vereniging Voor Zakelijke B2B Informatie (Vvzbi), leveren informatie uit het Handelsregister van de KVK aan zakelijke afnemers voor creditmanagement, risk & compliance en marketingdoeleinden. Klanten zijn onder meer overheidsdiensten, financiële instellingen, accountants en advocaten.

Bezwaren KVK

De KVK constateerde dat er op grote schaal ‘ onbeperkt hergebruik’ van deze data was. Dit ging volgens de KVK in tegen haar wettelijke taken. De betrokken bedrijven zouden namelijk ‘schaduwregistraties ’aanmaken en daarmee dezelfde diensten als de KVK tegen een lager tarief bieden.

De wettelijke beheerder van het Handelsregister had hiertegen meerdere bezwaren, zoals teruglopende inkomsten en privacy. Sinds 2021 is daarom de toegang op basis van de Databankenwet geblokkeerd.

Uitspraak rechter

De Vvzbi stapte naar de rechter en heeft nu gelijk gekregen. Volgens de uitspraak kan de KVK zich niet beroepen op de Databankenwet. De organisatie is geen producent van de informatie zoals de wet voorschrijft. Hierbij gaat het ook om of de uitvoerder van het Handelsregister substantieel investeert in de inhoud van de databank en of het een risico draagt bij zijn investering.

De Vvzbi is tevreden met de uitspraak. De belangenorganisatie geeft daarnaast expliciet aan dat het de privacyregelgeving rondom de informatie uit het Handelsregister ter harte neemt en dat de leden zich hieraan houden.

In een reactie stelt de KVK dat het door de uitspraak verrast is en dat het na bestudering overweegt in hoger beroep te gaan.