Slechts 33,7 miljoen v/d 1,3 miljard inwoners van China hebben er toegang tot internet/e-mail. Het Chinese postbedrijf (wat van de overheid is) denkt veel geld te gaan verdienen door e-mail berichten als gewone post te bezorgen.

In enkele provincies van China (bv. Beijing en Shanghai) bestaan er al zulke diensten die hier al succes mee hebben. Vanaf maandag zal de dienst ook in de rest van China zich gaan uitbreiden.

Deze service kost wel wat meer dan een "gewone handgeschreven brief"
Een normale brief kost je er een postzegel van 10 eurocent. Via deze dienst kost het 1e vel al 24 eurocent en de daarop volgende vellen 6 eurocent per vel. Totaal mag het hele pakket uit 4 vellen bestaan.

(Bij een lange brief kost het de Chinezen via deze dienst dus al 4 keer zo veel!)