Abonneer je gratis op Techzine!

Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat basisschoolleerlingen die thuis een computer hebben, hoger scoren bij tests op het gebied van begrijpend lezen. Ook het kijken van televisie heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid, concluderen de onderzoekers. Het gaat hier om een onderzoek dat eens in de tien jaar in een groot aantal landen wordt gehouden. Ons land bereikte dit jaar de tweede plaats op de ranglijst, Zweden stond op nummer één.

De derde plaats werd ingenomen door Groot-Brittannië. Bij het onderzoek van tien jaar geleden stond Nederland op de 21ste plaats. Allochtone kinderen presteren in Nederland buitengewoon goed bij het lezen. Ook zij halen wereldwijd een tweede plaats, aldus de onderzoekers.