min

Tags in dit artikel

De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan onder 300 internetsites en bekeken of deze sites zich aan de wet Koop op afstand houden. De uitkomst van het onderzoek is bedroevend, zo concludeert de Consumentenbond. In het onderzoek van de Consumentenbond zijn 37 internetsites betrokken die het keurmerk Thuiswinkel Waarborg voeren (12%). Webwinkels met het Thuiswinkel Waarborg zijn bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging van bedrijven die producten en/of diensten op afstand verkopen aan consumenten. De Consumentenbond heeft bevestigd dat de leden van de branchevereniging níet behoren tot de bedrijven die de wet Koop op afstand aan hun laars lappen.

Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg
Leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Onderdeel van deze gedragsregels zijn de relevante Europese richtlijnen, Nederlandse wet- en regelgeving en gedragsregels die het gevolg zijn van door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met derden, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Keurmerk Thuiswinkel Waarborg
De gedragsregels Thuiswinkel Waarborg zijn direct gekoppeld aan het keurmerk Thuiswinkel Waarborg, hét consumenten keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via internet, telefoon, catalogus, post, etc.

Voor consumenten betekent dit dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, identiteit, privacy, herroepingrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting. Hieronder vallen ook de door de Consumentenbond genoemde voorbeelden van consumenten- bescherming, zoals een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen een overeenkomst zonder opgaaf van reden kan worden ontbonden.

Het keurmerk Thuiswinkel Waarborg is door de Consumentenbond bestempeld als de opvolger van het per 1 januari 2002 door de Consumentenbond beëindigde Web Trader.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Consumenten die een geschil hebben met leden van de branchevereniging hebben het recht hun geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Deze Geschillencommissie Thuiswinkel is een extra zekerheid voor consumenten met betrekking tot de afhandeling van een klacht of geschil. Bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren hebben zich gecommitteerd aan de uitspraken van de Geschillencommissie, waarin ook de Consumentenbond is vertegenwoordigd.

Toezicht
Thuiswinkel.org en de Consumentenbond vinden het betreurenswaardig dat nog altijd zoveel ondernemers de wet aan hun laars lappen. Thuiswinkel.org onderschrijft de oproep van de Consumentenbond om te komen tot inspanningen die leiden tot opsporing en het uitdelen van boetes. De branchevereniging betreurt de negatieve impact van die bedrijven die de wet aan hun laars lappen en pleit voor professionalisering binnen de kaders de branchevereniging van verkopers op afstand die al meer dan 3 jaar groeit met gemiddeld één nieuw lid per week.