De netneutraliteit in Nederland wankelt. De wet leek al helemaal klaar te zijn en stemming was alleen nog een formaliteit. Totdat de PvdA besloot om per ongeluk voor een amendement te stemmen van de SGP/CDA die de hele motie weer min of meer onderuit haalt.

De stemming over de telecomwet is nu op verzoek van D66 verplaatst naar morgen, zodat de fractie zich kan beraden. Er zullen echter meerdere fracties zich gaan beraden hoe deze fout kan worden hersteld. De hele wet staat nu op losse schroeven.

Het amendement dat per ongeluk door de PvdA is aangenomen zorgt ervoor dat internetfilters op grond van ideologische motieven zijn toegestaan en dat internetproviders dus bepaalde websites mogen blokkeren. Dit amendement is dus vrijwel het tegenovergestelde van het idee achter netneutraliteit.

Er zijn inmiddels meerdere amendementen aangenomen die onderdeel uitmaken van deze wetgeving. Ook het voorstel waarin afknijpen, tariferen of blokkeren van internetdiensten werd verboden, is aangenomen. Net als de zeer omstreden cookiewet die een mogelijke strop kan zijn voor de vele uitgevers die gratis content aanbieden op internet.

Al deze amendementen zijn echter nog niets waard zolang er niet vóór de telecomwet wordt gestemd, waarover nu dus morgen zal worden gestemd. De partijen moeten nu op zoek naar een manier om de fout van de PvdA te herstellen.

Een mogelijke oplossing is als de Tweede Kamer met een meerderheid van mening is dat het aangenomen amendement van de SGP en CDA in strijd is met het wetsvoorstel (netneutraliteit) en daardoor destructief is. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1983. Elk lid van de Tweede Kamer, waaronder ook de voorzitter, mag een verzoek indienen om een amendement destructief te laten verklaren. Na het verzoek moet de Kamer wel met een meerderheid voor het destructief verklaren van het amendement stemmen. Iets wat in theorie mogelijk moet zijn, tenzij een partij weer verkeerd stemt of een partij alsnog van gedachte verandert.

Een alternatieve oplossing is om morgen met een meerderheid tegen de telecomwet te stemmen zodat alle amendementen komen te vervallen. Vervolgens kan er dan over de hele telecomwet inclusief amendementen op een later tijdstip opnieuw worden gestemd. Afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer zou binnen enkele weken de telecomwet opnieuw in stemming kunnen worden gebracht. Hiermee hebben tegenstanders van bijvoorbeeld de cookiewet wel extra tijd om een van de partijen op andere gedachte te brengen.