Privacy & Compliance

Er is veel te doen rondom privacy en compliance, met name in Europa. Dat is op zich een goede zaak, want data dient afdoende beschermd te worden, zeker als het persoonlijke data betreft. In de praktijk blijkt het nog best tegen te vallen hoe goed organisaties dit doen. We lezen en schrijven veel over datalekken. Het lijken er in de loop der jaren eerder meer dan minder te worden. Is dat omdat organisaties niet beter willen of niet beter kunnen? Wat de reden ook is, een goed beleid met betrekking tot privacy en compliance is in de huidige tijd onontbeerlijk. Zeker met allerlei nieuwe wetgeving die is ingevoerd en er nog aankomt, wordt de noodzaak om dit hoog op de agenda te zetten alleen maar groter. 

1 152 153 154 155 156 181