Benchmarks

Om SSD’s goed te kunnen testen maken we gebruik van de applicatie AS SSD, dit is een benchmark die een aantal verschillende synthetische benchmarks draait en daar komt dan een mooie eindscore uitrollen, waaraan we kunnen zien wat de maximale prestaties zijn. Dit geeft een aardig beeld van de SSD, maar de praktijktesten zijn wat ons betreft belangrijker. Daar gaan we op de volgende pagina op in.

Benchmark: AS SSD – Access Time Read

Benchmark: AS SSD – Access Time Write

De sequential lees- en schrijftest laat zien wat ongeveer de maximale snelheid is van de Toshiba Q300 Pro.

Benchmark: AS SSD – Sequential Read

Benchmark: AS SSD – Sequential Write

Ook hebben we ervoor gekozen voortaan het aantal IOPS te gaan vermelden bij het lezen en schrijven van 4K-bestanden, reden hiervoor is dat de verschillen tussen de SSD’s onderling nogal groot zijn en het laat een eventueel zwak punt van een SSD zien.

Benchmark: AS SSD – 4K IOPS Read

Benchmark: AS SSD – 4K IOPS Write

Tot slot de totale score van deze SSD’s in AS SSD: Uit deze synthetische benchmarks valt op te maken dat dit niet de snelste SSD is als we kijken naar maximale lees- en schrijfprestaties. Als we kijken naar de IOPS dan is de score de slechtste tot op heden. Nu is dit niet de nieuwste SSD van Toshiba, maar deze score is toch wel behoorlijk teleurstellend.