2min Security

Hoe goede security de productiviteit en efficiëntie verhoogt

Hoe goede security de productiviteit en efficiëntie verhoogt

Voor veel bedrijven levert het gebruiken van meer IT-oplossingen en een versoepeld thuiswerkbeleid voordelen op, maar het zijn ook ontwikkelingen die de IT-infrastructuur complexer maken. De veranderingen moeten uiteindelijk in lijn liggen met met het security-beleid, want een uitgebreidere infrastructuur kan je organisatie namelijk kwetsbaarder maken voor cyberaanvallen. Een evenwichtige beveiligingsstrategie, zoals Dell Technologies het in onderstaande whitepaper noemt, biedt antwoord en zorgt zelfs voor een betere werknemerservaring en operationele efficiëntie.

Deze conclusie wordt getrokken nadat Dell (Dell Technologies oplossingen zijn mogelijk gemaakt door Intel) opdracht gaf aan Forrester Consulting om veranderingen rond security-trends en -technologieën te evalueren. Als werknemers over alle noodzakelijke mogelijkheden beschikken en er wordt voldaan aan de security-protocollen, dan blijkt de productiviteit te verbeteren. “Middelgrote ondernemingen moeten investeren in het opbouwen van een cultuur van het faciliteren van werknemers, het voortdurend ontwikkelen van vaardigheden en het streven naar een solide beveiligingsinfrastructuur”, concludeert het onderzoek. Veel security-maatregelen blijken echter het productiviteitsniveau aan te tasten, terwijl het merendeel van de bedrijven er wel naar streeft de productiviteit te verhogen.

Daarnaast moeten security-teams die bedrijfsactiviteiten ondersteunen een consistenter proces voor hun werkmethodes opzetten en streven naar proactief handelen in plaats van reactief. Het onderzoek stelt dat security gebaseerd moet zijn op compliance-vereisten en een strategische en op risico’s gebaseerde aanpak.

In de whitepaper wordt duidelijk wat jouw bedrijf kan doen om een evenwichtige beveiligingsstrategie te realiseren, zodat de operationele efficiëntie en werknemersproductiviteit toeneemt.