Organisaties en leveranciers van securityproducten richten zich al tientallen jaren op de verkeerde ‘rampen’. Er moet meer aandacht komen voor cyber resilience, vooral op het gebied van databescherming. De enorme toename aan ransomware-aanvallen is een duidelijk bewijs dat dit nodig is. Waarom hebben we daar nu nog zoveel last van?

Wij gaan in deze eerste video van drie in gesprek met Jerry Rijnbeek van Rubrik over het belang van cyber resilience voor organisaties. Ook komen de redenen voorbij waarom we het er niet genoeg over hebben. Liggen die in de hoek van de technologie, of is het toch meer een organisatorische kwestie?

We voeren de discussie aan de hand van onderstaande vragen:

Q: Hoe kan het toch dat we dit maar niet onder knie krijgen? Richten we ons op de verkeerde dingen en zien we bepaalde zaken structureel over het hoofd?

Q: Wat verstaan we eigenlijk onder cyber resilience?

Q: Zijn we ook gewoon niet te veel bezig met compliance en andere regelgeving? Dat we daardoor uit het oog verliezen dat we (ver) voorbij compliance kunnen gaan?

Q: Is het bereiken van cyber resilience primair een technische kwestie of zit het meer in de organisatorische hoek?