2min

Organisaties en leveranciers van securityproducten richten zich al tientallen jaren op de verkeerde ‘rampen’. Er moet meer aandacht komen voor cyber resilience, vooral op het gebied van databescherming.

Rubrik is als leverancier van producten en diensten rondom back-up en recovery continu bezig met het thema cyber resilience. Wat kan dit bedrijf op dit vlak betekenen voor organisaties? Is het niet veel beter om toch maar op preventie te blijven focusen? En hoe kan een partij zoals Rubrik helpen bij het koppelen van SecOps en ITOps, waar we het in de tweede video van dit drieluik over hadden?

Een belangrijke rol in dit verhaal is weggelegd voor het concept immutability. We gaan met Jerry Rijnbeek van Rubrik de diepte in over wat dit betekent en waarom het zo belangrijk is. Ook bespreken we hoe het aanbod van Rubrik te plaatsen in de bredere security-context en kijken we vooruit richting de toekomst van cyber resilience en de rol die Rubrik hierin moet blijven spelen.

De vragen die we als leidraad gebruiken voor het gesprek:

Q: Waarom is Rubrik een belangrijke speler als het gaat om cyber resilience, malware en ransomware? Welke rol spelen back-ups in cyber resilience?

Q: Vind je niet dat de nadruk veel beter kan liggen op het tegenhouden van aanvallen? Als je back-ups moet terugzetten, ben je al rijkelijk laat, toch? Organisaties kunnen hun budget maar 1 keer investeren.

Q: De heilige graal op het gebied van security lijkt op dit moment de koppeling tussen SecOps en ITOps. Wat hebben jullie hier te bieden?

Q: Immutability speelt een belangrijke rol in deze discussie. Wat maakt jullie aanbod hierin bijzonder? Jullie zijn niet de enige back-up-speler die hierover op de trom slaat namelijk. En wat zeg je tegen organisaties die tape zien als beste optie om air gapped back-ups te krijgen?

Q: Hoe moeten we datgene wat Rubrik te bieden heeft op het gebied van cyber resilience plaatsen in een bredere security-context? Worden jullie nu langzaam maar zeker een security-speler? En hoe integreer je datgene wat jullie bieden als organisatie in je bredere security-aanpak?

Q: Tot slot, hoe zie jij de toekomst van Rubrik en wellicht van back-ups in het algemeen, met name als het gaat om het cyber resilience vraagstuk?

Dit is het derde en laatste deel van ons drieluik over cyber resilience. Wil je ook de andere video’s kijken, waarin we het thema vanuit andere invalshoeken benaderen, dan kan dat uiteraard. De eerste video kun je vinden via deze link, de tweede via deze link.