De analytics-wereld schuift richting wat Active Intelligence genoemd wordt. Dat stelt althans data-specialist Qlik. Met Active Intelligence zet een organisatie een stap vooruit, om op een moderne manier te kunnen handelen en klaar te zijn voor de toekomst. Tijdens de recente Data Revolution Virtual Summit ging Qlik verder in op wat je als bedrijf precies bereikt met deze werkwijze.

Active Intelligence is een werkwijze waar Qlik al enige tijd op focust. Bedrijven die kiezen voor Active Intelligence gebruiken continu data om besluiten te nemen en over te gaan tot actie. Dat betekent alle soorten data meenemen in analytics-software en die data ook zo goed en slim mogelijk inzetten. Hiervoor is een ‘end-to-end data platform’ nodig: een goed data-integratie- en Business Intelligence (BI)-product, gecombineerd met een goede data warehousing-oplossing.

Volgens Qlik, dat een data integratie- en een BI-oplossing biedt, is Active Intelligence de manier om zakelijke kansen en potentiële scenario’s te identificeren. Op die manier kan een business plan ondersteund worden en zijn snel slimme besluiten te nemen. Daarmee is een organisatie dus beter voorbereid op wat komen gaat. In een eerder artikel legden we al eens uit hoe een organisatie dit precies bereikt.

Tip: Haal meer waarde uit SAP data voor real-time analytics & data science

Voorbereid op onzekere tijden

De realiteit is echter dat de de COVID-19 pandemie de wereld op zijn kop gezet heeft, waardoor er sinds ons vorig artikel het een en ander veranderd is. Er zijn een aantal verschuivingen te zien die de werking en toekomst van de Active Intelligence-boodschap beïnvloeden.

Volgens Qlik valt met name op dat Active Intelligence bijdraagt aan het juist reageren en voorbereid zijn op onverwachte situaties. De Analytics-benadering vangt signalen namelijk vroegtijdig op, zodat bedrijven kunnen anticiperen op aankomende trends. Goede analytics-tools, ook andere dan Qlik, lijken daarmee over het algemeen een nuttig hulpmiddel om juist om te kunnen gaan met de ommezwaai die uit de pandemie voortkomt.

Zo kan een webshop die het door de pandemie goed doet bijvoorbeeld op tijd voorspellen dat een bepaalde product populair wordt. Dit terwijl een sector als de gezondheidszorg met voorspellingen op basis van data vroegtijdig kan anticiperen op hoge vraag naar specifieke zorg(middelen). Door de mogelijkheden van analytics kunnen organisaties dus nauwkeuriger besluiten op of af te schalen, zodat ze beter voorbereid zijn op wat komen gaat. Daarmee wordt alles een stuk minder onverwacht.

Tip: Data-integratie staat aan de basis van succesvolle bedrijven

Gebruik door iedereen

Naast het feit dat de juiste analytics-tools een meerwaarde zijn in de COVID-19 tijd, heeft de pandemie ook nog andere ontwikkelingen teweeggebracht. In de IT-wereld is volgens Qlik bijvoorbeeld een belangrijke trend te zien waarbij Software as a Service “de nieuwe beste vriend” van iedereen wordt. SaaS is voor veel bedrijven een noodzaak geworden om thuiswerken te ondersteunen, doordat dit consumptiemodel software makkelijker bij gebruikers brengt. Softwaretools hoeven niet meer fysiek uitgerold te worden. Daar kan een SaaS-gebaseerde analytics-oplossing van profiteren.

Daarnaast is analytics ook aan het veranderen voor het brede publiek. De BI-leverancier ziet een omslag van ‘self service’ naar ‘self sufficiency’. Hiermee bedoelt het bedrijf dat zowel reguliere gebruikers als dataprofessionals verwachten automatisch inzichten te krijgen op basis van analytics, zonder daarbij allerlei moeilijke handelingen te hoeven verrichten. Daarbij willen de gebruikers ook over gedetailleerde inzichten beschikken. Werknemers willen steeds meer en vaker gemakkelijker toegang krijgen tot data.

Enigszins in het verlengde van het vergemakkelijken voor een brede groep, is de ontwikkeling van een plotselinge massaconsumptie van datavisualisatie. Er is een grote interesse in COVID-19 en de data over het virus. Daardoor gaat iedereen zich bezighouden met data. Het coronadashboard van de overheid, dat een vorm van datavisualisatie is, is voor iedere burger toegankelijk en veel burgers kunnen er ook mee omgaan. Het is een zekere winst voor de democratisering van data: het streven van analytics-leveranciers om het werken met data normaal te maken voor een brede groep werknemers.

Tip: Waar moet je op letten bij data warehouse design?

Professional ziet ook verschuivingen

Voor de dataprofessionals, die bij de democratisering van data zeer relevant zijn bij de complexe taken, zijn er volgens Qlik ook interessante verschuivingen gaande. Zo is up-to-date data die direct kan worden gebruikt belangrijker dan ooit. Je wilt niet bezig zijn met het maken van voorspellingen, om plots veel te zien veranderen. Zeker de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er ineens heel veel kan veranderen. Data in real time is voor het nemen van juiste besluiten cruciaal. De kwaliteit van de infrastructuur neemt toe, waardoor goede data steeds gewoner wordt.

Wat Qlik tevens als een relevante ontwikkeling ziet voor de professionals, is het gebruiken van kunstmatige intelligentie voor het vinden van afwijkingen in de door data scientists ontwikkelde modellen. Normaliter proberen data scientists modellen betrouwbaar te bouwen door ‘what-if’-analyses door te voeren. Met AI kunnen echter afwijkende scenario’s gevonden worden. Het menselijke oog spot die scenario’s soms pas na hele diepe analyse of helemaal niet. AI lijkt op dit vlak tijdswinst op te gaan leveren voor data scientists en de kans op gemiste afwijkingen af laten nemen.

Anderzijds ziet Qlik ook dat data-tools meer kiezen voor het gebruiken van ‘alternative data’. Dit type data wordt momenteel vooral gebruikt voor financiële doeleinden. Traditionele databronnen voor investeerders zijn bijvoorbeeld beursaanvragen, kwartaalcijfers en persberichten. Uit publieke audio- en fotobronnen kunnen echter ook veel conclusies getrokken worden. Het meenemen van die data wordt in de ogen van Qlik steeds normaler in alle sectoren, omdat deze bronnen relevante cijfers en feiten bevatten.

Het ziet er tevens naar uit dat voor de dataprofessionals wat barrières rond het samenwerken met sommige collega’s weggenomen zijn. Natuurlijk is voor verschillende werknemers de thuiswerksituatie niet ideaal, maar door virtueel werken is de bereikbaarheid van collega’s met andere functies soms beter geworden. Hierdoor kan een data-professional bijvoorbeeld tijdens data cataloging-werkzaamheden eenvoudiger input krijgen van een salesmedewerker. Het lijkt er over het algemeen dan ook op dat de data-professional nu makkelijker in een vroeg stadium samenwerkt met degene die de data consumeert, waardoor het eindresultaat verbetert.

Komt er een nieuwe analytics-generatie?

Alle ontwikkelingen zorgen er samen voor dat Active Intelligence een stap vooruit zet en analytics een nieuwe fase in gaat, stelt Qlik. Een fase waarin we echt reactief en proactief handelen op basis van data. Cijfers liegen niet en kunnen helpen in het omgaan met onverwachte situaties. Zeker in een gezondheidscrisis of in een economische crisis is reactief en proactief handelen belangrijk. En als we eenmaal uit de coronacrisis zijn, willen bedrijven ook juist kunnen reageren op de volgende disruptieve gebeurtenissen.

Zo’n nieuwe fase voor BI komt vaak maar één keer in de tien tot vijftien jaar voor. Dat maakt het ook interessant om de komende tijd goed in de gaten te houden hoe analytics zich verder gaat ontwikkelen. Qlik wil in ieder geval duidelijk een rol spelen in die nieuwe fase van BI, zodat het bedrijven kan ondersteunen bij het nemen van cruciale beslissingen.

Tip: Qlik werkt aan platform voor volgende fase business intelligence (BI)