7min

Workday is aan een opmars bezig binnen de ERP-markt. Dat tonen de financiële resultaten van het bedrijf keer op keer aan. De kwartaalcijfers laten vaak groei van tientallen procenten ten opzichte van een jaar eerder zien. Daarbij moet gezegd worden dat de gemiddelde ERP-leverancier groeit, maar dat dat vaak niet zo snel is als Workday. Een knappe prestatie. En het bedrijf heeft zijn plafond nog lang niet bereikt, blijkt wanneer we Country Manager Benelux Erik ten Bruggencate spreken.

De ERP-markt is traditioneel zo ingericht dat er een aantal spelers heel groot is. SAP en Oracle hebben eigenlijk altijd wel tot die groep behoord, en zijn vandaag de dag met hun cloud ERP en on premise ERP nog steeds voor veel bedrijven een gewenste keuze. Tijdens het ontstaan van de cloud gingen er echter ook startups ERP-systemen ontwerpen die uitsluitend vanuit de cloud geleverd worden. Dat was toen misschien gek, maar inmiddels voor veel bedrijven een logische keuze. Goede voorbeelden hiervan zijn NetSuite en Workday. Deze ERP-leveranciers doen het vandaag de dag goed op de markt en zijn uitgegroeid tot grote spelers.

De concurrentie ziet natuurlijk dat cloud-only ERP-aanbieders het goed doen. Oracle nam NetSuite bijvoorbeeld voor miljarden over. En over Workday hebben Oracle-bestuurders al meermaals uitspraken gedaan waaruit blijkt dat ze het bedrijf zeer serieus nemen. Dat is gezien Workday’s focus op Human Resources, finance en planning misschien wel logisch: ook Oracle is op deze vlakken actief.

Iedere gebruiker op één versie maakt maatwerk minder gewenst

Bij Workday zegt men vooral uit te gaan van zijn eigen krachten. Die vinden we in verschillende onderdelen terug, maar vooral in de ontwikkelde technologie. Het ERP-systeem heeft een complex deel van een normaal proces weten te elimineren. Normaliter start een implementatieproces met een kaal ERP-systeem, waarna een bedrijf samen met consultants kijkt naar welke functionaliteiten erbij gebouwd moeten worden. Workday pakt dit anders aan door geen maatwerk te ondersteunen. In plaats daarvan komt iedere klant op dezelfde versie terecht. Deze versie moet in de basis alle functionaliteiten bieden die een gebruiker in eerste instantie zou kunnen wensen.

Wel blijven allerlei zaken relevant om rekening mee te houden tijdens het implementatieproces. Hierbij kun je denken aan het in kaart brengen van de IT-systemen die gekoppeld moeten worden aan Workday, om die er vervolgens ook aan vast te knopen. Maar ook moeten toekomstige Workday-gebruikers goed nadenken welke bedrijfsprocessen precies opgenomen worden in het systeem.

Onder de streep zullen bedrijven door de aanpak van Workday weldegelijk geld en tijd besparen. Normaal gesproken gaat er veel tijd zitten in de verschillende onderdelen van een implementatieproces en het op maat bouwen van het systeem. Workday maakt het proces dus wat simpeler. Daardoor ligt de gemiddelde implementatietijd op ongeveer zeven maanden. Zeer grote en complexe implementaties kunnen boven dit gemiddelde uitschieten.

Eigen functionaliteit bouwen wordt beperkt ondersteund

Volgens Ten Bruggencate toont het afstappen van maatwerk de kracht van het ERP-systeem aan. Workday beschikt over precies die functionaliteiten waar zo’n beetje iedere professional om vraagt, stelt de Country Manager. Dit heeft Workday gerealiseerd door zich met zijn software te focussen op HR, finance en planning. Door die beperkte focus weet het bedrijf veel over de markten, wat tijdens nieuwe releases moet leiden tot functionaliteiten waar de betreffende markt op dat moment om vraagt. Ten Bruggencate geeft aan dat er om die reden een standaard staat waar gebruikers doorgaans voldoende aan hebben.

Uiteraard biedt Workday gebruikers wel de mogelijkheid om het platform naar smaak in te richten. Hiervoor heeft het tools beschikbaar waarmee gebruikers applicaties kunnen ontwikkelen. Met de App Creator is er bijvoorbeeld een low code-omgeving waarmee gebruikers middels drag-and-drop apps kunnen creëren. Daarnaast zijn bepaalde delen van het platform opengesteld voor ontwikkelaars zodat zij zelf applicaties kunnen bouwen door te coderen. In beide gevallen moet er echter rekening gehouden worden met het feit dat het bouwen van functionaliteit niet zover gaat dan traditionele ERP-systemen, aangezien dit vloekt met de visie van Workday. De ERP-leverancier wil dat gebruikers zo dicht mogelijk bij de standaard blijven, zodat zij overweg leren gaan met de Workday-software. De gebruikers passen zich dus als het ware aan Workday aan, waar ze volgens Ten Bruggencate zoals gezegd de functionaliteiten in vinden die ze doorgaans wensen. Dan zouden ze een volledig gepersonaliseerd systeem niet meer nodig hebben.

Cloud-visie moet matchen met klant

Workday wil op dit gebied ook geen misverstand laten bestaan. De cloud-visie is uiteengezet en daar horen bepaalde concessies bij. Er is geen enkele mogelijkheid om het ERP-systeem on premise te draaien. Potentiële klanten vragen daar soms wel om, nadat een ERP-consultant of -adviseur de bedrijfssituatie bekeken heeft. Dan wordt een aantal ERP-systemen aangeraden, waarbij ze on premise als mogelijkheid overwegen. Zulke klanten probeert Workday wel te overtuigen van cloud ERP, maar niet ten koste van alles. Ten Bruggencate zegt hierover dat potentiële klanten moeten matchen met wat Workday doet. Daarvoor is het geloof in cloud-producten van belang, want Workday ziet echt de toekomst in de cloud.

Workday zet stappen om modern te ogen

Uit de ervaringen die we met Workday hebben blijkt dat de software in ieder geval over de moderne functionaliteiten van een ERP-systeem beschikt. Het feit dat het bedrijf zo’n 14 jaar geleden opgericht is draagt hier ongetwijfeld aan bij. De oprichters van Workday dachten toentertijd al dat software geleverd vanuit de cloud veel gebruikt zou gaan worden. Bij het ontwikkelen van de software hebben ze daar dus rekening mee gehouden, waardoor het ERP-systeem nu in de basis modern oogt.

Naarmate de tijd vorderde werd de ERP-markt in zijn geheel echter ook volwassener, wat tot de introductie en uitbreiding van bepaalde functionaliteiten leidde. Zo maakten de meeste ERP-leveranciers het toevoegen en uitbreiden van hun Business Intelligence (BI)-mogelijkheden een topprioriteit. Hierdoor ontstond er een ware overnamereeks in het BI-veld, aangezien zelf BI-capaciteiten ontwikkelen voor een platform lastig is. Workday richtte zich eveneens op het het verder uitbreiden van de analytics-mogelijkheden, met de overname van Platfora tot gevolg. Platfora is inmiddels volledig geïntegreerd in Workday, wat geleid heeft tot het zogeheten Prism Analytics. Met Prism Analytics kunnen bedrijven bekende BI-technieken toepassen. Alle soorten data, of ze nou uit het Workday-systeem komen of een ander systeem, kunnen voorbereid en geanalyseerd worden.

Met dit soort stappen toont Workday aan relevant in de markt te blijven. In hoeverre het ERP-systeem in zijn geheel ook echt nieuw aanvoelt, kunnen we gezien onze geringe ervaring niet volledig beoordelen. Ten Bruggencate verzekert ons er echter van dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken, verwijzend naar de halfjaarlijkse updates die marktgerichte functionaliteiten introduceren. Daarnaast tonen Workday’s hoge notering in Gartner Magic Quadrant-rapporten en de klanttevredenheidcijfers aan dat de software innovatief zou zijn.

Kernwaarden aan de basis van totale boodschap

Die hoge klanttevredenheid komt volgens Ten Bruggencate overigens door meerdere aspecten waar Workday rekening mee houdt. De cultuur van Workday zou anders zijn dan die van de concurrentie. Zo heeft men intern bepaald dat het pas tevreden is met minimaal 95 procent klanttevredenheid. Workday weet dit te behalen doordat het bijvoorbeeld direct inspringt op de problemen van klanten. Hiervoor heeft het bedrijf kapitaal gereserveerd en aparte teams opgezet, zodat alles zo snel mogelijk geregeld wordt.

Ten Bruggencate geeft aan dat deze vorm van klantenservice één van de kernwaarden is die aan de basis staat van Workday’s visie. Het cloud ERP-systeem mag dan in de basis kloppen, maar zonder de andere kernwaarden is de software niet compleet. Zo ziet Workday zijn eigen werknemers ook als een belangrijke factor van het mogelijke succes dat verder geboekt kan worden. Er moet een bedrijfscultuur ontstaan waarbij het personeel open en eerlijk is naar elkaar, maar ook richting de klanten. Binnen die bedrijfscultuur wordt tevens hard gewerkt en is er plaats voor maatschappelijke- en bedrijfsevenementen om het plezier te bevorderen. Achter plezier zit dan weer het idee dat een blije medewerker een goede medewerker is die positieve energie overbrengt op de klanten.

Ambitieuze ERP-leverancier legt de lat hoog

Een laatste kernwaarde van Workday die Ten Bruggencate aanhaalt is winstgevendheid. De ERP-leverancier heeft in het verleden al stevige uitspraken gedaan over welke kant het hiermee op wil. In 2025 moet er een omzet zijn van 10 miljard dollar, omgerekend zo’n 9 miljard euro. Het vorige fiscaal jaar werd nog ongeveer 2 miljard dollar omzet gedraaid, dit jaar denkt men aan 3 miljard dollar. Die 10 miljard dollar zou met de huidige groeicijfers van rond de 30 procent overigens niet zo gek zijn, maar dan moet die groei zich wel doorzetten. Een andere methode voor het bereiken van de 10 miljard dollar zou het overnemen van bedrijven zijn. Het verleden toont aan dat Workday daar regelmatig toe bereid is: er zijn al meer dan tien acquisities afgerond.

Wil Workday het omzetdoel voor 2025 bereiken, dan zou het echter ook helpen als het bedrijven weet te verleiden om over te stappen van hun huidige systemen naar Workday. Momenteel draaien organisaties nog het vaakst Oracle HR-systemen. De vraag is echter hoeveel organisaties echt over zouden willen stappen van hun huidige systeem naar Workday. Dan lopen ze tegen een hoop complexiteit aan en is het afwachten hoe lang ze met een stroef systeem zitten tijdens de migratie.

Ten Bruggencate wijst bij het streven van 10 miljard dollar echter vooral op de potentie van de Workday-software. Momenteel heeft Workday volgens hem 20 procent van de markt in handen. Dat is in de 14 jaar dat het bestaat knap, al kan het nog meer. Daar willen wij ons in ieder geval bij aansluiten. Workday toont namelijk aan dat zijn software potentie heeft. We zijn dan ook benieuwd waar dit verder toe gaat leiden.