Digitaal transformeren met Agile Integration Architecture

Abonneer je gratis op Techzine!

De organisatie die digitale transformatie nastreeft, moet ook nieuwe manieren omarmen voor het gebruik en de inzet van technologie. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van multi-cloudomgevingen, is het cruciaal om je organisatie zo in te richten dat je de voordelen ervan optimaal benut. Hierbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat op een eenvoudige manier nieuwe technologieën aangesloten kunnen worden op de bestaande architectuur. Een deel van de oplossing ligt voor veel organisaties in het starten met agile werken. Het vergt namelijk behendigheid, schaalbaarheid en aanpassingsvermogen om in te spelen op onverwachte workloads en om te gaan met de verschillende soorten omgevingen die een multi-cloudstrategie met zich meebrengt. Bij een multi-cloudstrategie is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van container gebaseerde, gedecentraliseerde en een microservicegerichte aanpak voor integratieoplossingen. Deze aanpak staat ook wel bekend als ‘Agile Integration Architecture’. In deze blog ga ik in op de zojuist genoemde drie pilaren van Agile Integration Architecture en behandel ik de meest voorkomende business scenario’s waarin dit concept uitkomst biedt.

De drie pilaren van Agile Integration Architectuur

Fine grained integration deployment
Deze pilaar maakt het mogelijk wijzigingen aan te brengen in individuele integraties met de zekerheid dat dit geen instabiliteit veroorzaakt bij andere integraties in dezelfde omgeving. Met ‘fine grained integratie deployment’ zorg je ervoor dat je integraties opknipt in losse containers in plaats van één groot systeem met verschillende onderdelen (zie figuur 1). Deze op maat gemaakt containers zorgen voor een verbeterde wendbaarheid, schaalbaarheid en weerstand tegen downtime . Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een andere runtime door te voeren per container, zonder alle andere integraties met veel risico te moeten upgraden. Of schaal de ene integratie volledig onafhankelijk van de andere op en maak zo optimaal gebruik van de infrastructuur.

Figuur 1: Fine-grained Integration Deployment. Bron: IBM

Gedecentraliseerd eigenaarschap
Om de eerste pilaar optimaal te benutten, is een aanpassing in de organisatiestructuur nodig. Nu de integraties in afzonderlijke, ontkoppelde containers zijn opgesplitst, is het verstandig deze anders onder te verdelen wat betreft eigenaarschap binnen de organisatie. Een microservices aanpak geeft teams meer autonomie, waardoor ze met meer vertrouwen en in een hoger tempo wijzigingen kunnen doorvoeren. In de praktijk betekent dit dat losse integratieonderdelen onder het directe beheer van applicatieteams met een specifieke business eigenaar vallen , in plaats van onder één gecentraliseerd team (zie figuur 2). Deze verdeling van eigendom staat ook bekend onder het bredere onderwerp ‘decentralisatie’.

Figuur 2: Gedecentraliseerd eigenaarschap. Bron: IBM

Cloud native integratie infrastructuur
Wil je daadwerkelijk naar een Agile Integration Architecture, dan is er meer nodig dan integraties in afzonderlijke containers onderbrengen en eigenaarschap verdelen. Je moet ook een cloud-native cattle not pets aanpak toepassen bij het ontwerp en de configuratie van integraties. Omdat vee bestaat uit een grote groep is het voorspelbaar en behoeft het geen individuele, specifieke aandacht zoals het geval is bij een huisdier. Een hoge mate van automatisering is cruciaal voor succes. Pas wanneer je wijzigingen gestandaardiseerd en geautomatiseerd door kunt voeren alsof het om vee gaat, kun je werkelijk effectief zijn.

Vier business scenario’s

Figuur 3: Cattle not pets aanpak. Bron: IBM

Wanneer we bekijken waar organisaties Agile Integration Architecture specifiek voor inzetten, dan is er een viertal business scenario’s die het meest voorkomen in organisaties van alle groottes:

  1. Het beschikbaar maken van bedrijfsgegevens en assets met behulp van API’s.  
  2. Het verhogen van de bedrijfsflexibiliteit middels een moderne infrastructuur voor integratie.
  3. Het overzetten van data en digitale assets naar de cloud.
  4. Het integreren van SaaS.

In ieder van de vier scenario’s stelt Agile Integration Architecture organisaties in staat om makkelijker, sneller en behendiger te handelen. Klinkt als muziek in de oren, toch? Ik ben er dan ook van overtuigd dat ieder bedrijf kan profiteren van deze agile manier van werken – en niet alleen in het geval van de vier meest voorkomende business scenario’s. Agile Integration Architecture biedt oneindige mogelijkheden in allerlei situaties. Tijd om in te zetten op moderne integratietechnologieën die gegarandeerd helpen om je digitale doelen te bereiken!

Dit is een ingezonden bijdrage van Frenk Ochse, CTO bij Virtual Sciences. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.