5min

Tags in dit artikel

, , ,

Zorgverzekeraar Menzis brengt zijn IT-infrastructuur gedeeltelijk onder in de cloud. Bijkomstig voordeel is dat de zorgverzekeraar flink op de kosten bespaart. Bovendien biedt cloud computing de Nederlandse zorg innovatiemogelijkheden. Zorgverzekeraars en andere stakeholders moeten hierbij meer gezamenlijk optrekken, vindt CIO André van de Wetering van Menzis.

De kosten van de gezondheidszorg in ons land nemen de laatste jaren flink toe. Bijvoorbeeld door de stijgende vraag naar zorg en de toenemende vergrijzing. Ook het grote gebrek aan gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is een factor die bijdraagt.

De Nederlandse zorgverzekeraars merken de stijging van de zorgkosten. Helaas moeten zij deze groeiende kosten doorzetten naar hun verzekerden, waardoor de zorgpremies bijna jaarlijks stijgen.

Zorgverzekeraars zoeken daarom naar duurzame oplossingen die de zorgkosten zoveel mogelijk binnen de perken houden. Niet alleen voor zichzelf, maar uiteindelijk ook voor hun verzekerden. Daarbij moeten zij in de gaten houden dat eventuele kostenbesparingen geen invloed hebben op de kwaliteit van de zorg en dat deze constant wordt verbeterd. Daarmee staan zorgverzekeraars vandaag de dag voor grote uitdagingen.

Digitale innovatie belangrijk voor zorgverzekeraars

Voor het aangaan van deze uitdagingen is het omarmen van digitale technologische innovatie een must, vindt Van de Wetering. IT is binnen een zorgverzekeraar vaak de lijm die alle onderdelen verbindt. Hierdoor is IT juist een belangrijk middel om via innovatie een efficiëntieslag te bewerkstelligen.

Het verbeteren van de efficiëntie door digitale innovatie moet niet alleen de operationele kant van zorgverzekeraars verbeteren, maar ook bijvoorbeeld de security en governance rondom de grote hoeveelheden persoonlijke data. Zaken waar zorgverzekeraars vanzelfsprekend veel te maken mee hebben.

Ook moet de IT-efficiëntieslag tot lagere kosten leiden, waar verzekerden uiteindelijk ook baat bij hebben.

Menzis en cloud

Voor de zorgverzekeraar is de overstap naar de cloud van Oracle een belangrijk middel om verandering te bewerkstelligen. Van de Wetering zag enkele jaren geleden al het potentieel van een transitie van traditionele IT naar de cloud. Sindsdien is hij hard bezig om deze transitie te verwezenlijken.

Voor Menzis is de stap naar de cloud om verschillende redenen belangrijk. In de eerste plaats vanwege de efficiëntieslag rond operationele werkzaamheden. Ook zorgt de stap naar cloud voor flexibiliteit in IT-capaciteit. Door dit vanuit de cloud af te nemen, kan de zorgverzekeraar namelijk makkelijker op- en afschalen. Hierdoor kan het zijn capaciteit aanpassen aan rustigere periodes en piekmomenten, zodat de IT-kosten lager uitvallen.

De overstap naar de cloud helpt de zorgverzekeraar verder met het verminderen van de security-risico’s. Vooral voor de grote hoeveelheden persoonlijke data waarmee het te maken krijgt. Tot slot vindt Menzis dat cloud ook kan leiden tot nieuwe diensten, waarover later meer.

Geen bedreiging, maar kans

Om een overstap naar de cloud succesvol te maken, moesten binnen Menzis wel alle neuzen dezelfde kant op staan. Dit was voor de zorgverzekeraar de lastigste stap in het proces. Iedereen moest overtuigd worden dat overstappen naar de cloud -en dus nieuwe technologie- geen bedreiging is maar juist kansen biedt. Binnen een organisaties als Menzis betekent dat alle lagen afgaan: van de Raad van Bestuur, de toezichthouders tot de individuele database-medewerkers. Eigenlijk komt dit neer op het geven en kweken van vertrouwen, zegt Van de Wetering.

Backoffice naar de cloud

Eén van de belangrijkste partners van Menzis voor de cloud is Oracle. De bedrijven werken sinds 2010 samen. De zorgverzekeraar stapte toen over naar de Oracle Health Insurance (OHI)-oplossing, welke op maat gemaakt is voor de zorgverzekeringsmarkt. In deze oplossing heeft de zorgverzekeraar zijn backoffice-proces van polisadministratie en declaratieverwerking ondergebracht. Daarnaast ondersteunt OHI bij financiële afhandeling en een deel van het relatiemanagement.

Bij zorgdeclaraties checkt de oplossing ingediende zorgfacturen op de inhoud van de behandeling, welke regels daarvoor gelden, of indieners op basis van hun individuele polis hiervoor verzekerd zijn en welk bedrag moet worden vergoed. De onderliggende database van Oracle controleert deze punten, de OHI-oplossing voert vervolgens automatisch de hele verwerking uit.

Van on-premise naar de cloud

OHI draaide in eerste instantie in het datacenter van de zorgverzekeraar. Destijds waren cloud-oplossingen immers nog niet in beeld. Later gingen beide partijen aan de slag om de OHI-oplossing naar de Oracle Cloud te verplaatsen, inclusief alle bijhorende data.

Door digitalisering en het gebruik van OHI weet de zorgverzekeraar intussen al flink te besparen, laat Senior Director Health Insurance Jaco Geels van Oracle Nederland ons weten. Denk op het gebied van polisadministratie bijvoorbeeld aan het versturen van de zorgpolis naar leden via e-mail. Nu ontvangen meer dan 1 miljoen verzekerden de polis digitaal, voorheen gingen er acht vrachtwagens vol met papier de deur uit.

Samenwerking als partners

De samenwerking van Menzis met Oracle verloopt volledig naar wens. De techgigant is voor de zorgverzekeraar een echte partner, vindt Van de Wetering. Dit is volgens hem belangrijk omdat je cloudtrajecten even niet ‘hap-snap’ doet. Een dergelijk traject kost veel tijd en je moet daarom niet te snel stappen willen zetten. Te snelle stappen kunnen je namelijk ook terugzetten in het proces, geeft hij aan.

In de samenwerking met Oracle gaat dit echter goed. Naast dat er dus niet te snel stappen worden gezet, is er ook een goede continuïteit en wordt echt samen aan de oplossing gebouwd. Handig hierbij is dat de Oracle voor Menzis één aanspreekpunt heeft, zodat altijd het overzicht wordt behouden. Dit brengt de noodzakelijke versnelling en haalt een hoop complexiteit weg.

Toekomstige ontwikkelingen

Bij het cloudgebruik kijkt Menzis niet alleen naar het heden, maar ook steeds meer naar de toekomst. De zorgverzekeraar kijkt nadrukkelijk naar een hybride variant van zowel cloud als on-premise.

Belangrijke aandachtspunten voor toekomstig cloudgebruik zijn voor de zorgverzekeraar meer efficiëntie, het verder optimaliseren van de security voor de gebruikte gegevens en het vergroten van de flexibiliteit van de IT-omgeving. Vrij traditionele zaken, vindt Van de Wetering.

Daarnaast heeft Menzis steeds meer interesse -binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving- in de combinatie van cloud en data. Bijvoorbeeld het inzetten van analytics bij diagnostiek of preventie of het monitoren van patiënten op afstand.

Keten moet gaan samenwerken

De zorgverzekeraar vindt bij het werken aan data-oplossingen belangrijk dat dit gebeurt in samenwerking met alle stakeholders binnen de zorg. Dus samen met concurrenten, de medische specialisten, patiënten, maar ook de overheid. Dit om in de toekomst de zorg in het algemeen beter te kunnen maken en om de zorgprofessionals beter in hun werkzaamheden te helpen. Maar ook om het unieke Nederlandse zorgstelsel betaalbaar te houden.

Volgens Van de Wetering maakt cloud-technologie dit mogelijk, maar alleen als iedereen dat beseft en daadwerkelijk gaat samenwerken. Hij roept daarom op om de handen ineen te slaan en zo de Nederlandse zorg verder te ontwikkelen en betaalbaar te houden.

Interessant vooruitzicht

De cloud helpt de zorgverzekeraar met het verbeteren en efficiënter maken van zijn dienstverlening en klanten bedienen tegen een zo eerlijk mogelijke prijs. Daarnaast ziet Menzis in dat de cloud via innovatieve diensten helpt bij het blijven waarborgen van zorg voor de toekomst. Ook om deze betaalbaar te houden. Natuurlijk het liefst in samenwerking met alle andere stakeholders.

We zijn benieuwd hoe de zorgverzekeraar dit gaat doen en welke slimme technologie het daarbij gaat ontwikkelen en inzet. We houden het in de gaten.

Tip: Oracle brengt volgende generatie cloud naar Amsterdam