4min

Tags in dit artikel

, , , ,

Veel IT-professionals zien in containers de toekomst voor applicatieontwikkeling. Softwareplatform Kubernetes is hiervoor de standaard. Het wordt gebruikt voor het uitvoeren en beheren van de containers. De verwachting is dat bedrijven steeds meer inzetten op containers en Kubernetes. Data management-speler Veeam heeft zodoende besloten Kubernetes backup & disaster recovery-specialiteit in huis te halen met de overname van Kasten.

Veeam neemt eigenlijk niet zo heel vaak bedrijven over. Veel technologie is zelf gebouwd. Voor containerspecialisme is het echter bereid een stevige aankoop te doen. Het betaalt 150 miljoen dollar (127,4 miljoen euro) voor Kasten, de grootste overname van Veeam tot nu toe. We spraken met Veeam-CTO Danny Allan over de plannen met Kasten.

Belang van containers

Momenteel richten de kernactiviteiten van Veeam zich op hybrid cloud data management. Dat betekent een platform bieden voor het beheren van data en ervoor zorgen dat data en processen beschikbaar zijn. Een ‘availability’-boodschap die moet gelden voor elke applicatie en elke infrastructuur. Of het nou gaat om cloud-omgevingen of eigen on premise-omgevingen: data bevindt zich overal. Daar wil Veeam dus echt op inspelen.

Een logische volgende stap kan hierin het uitbreiden van de Veeam-mogelijkheden naar containers zijn. De cloud heeft immers zogeheten microservices populair gemaakt. Applicaties zijn opgesplitst, zodat resources ingezet worden waar ze nodig zijn en de applicaties sneller werken. Met containers werkt dit efficiënt. Hierin bevinden zich de benodigde code, dependencies, libraries, etc. Het container orchestration platform Kubernetes is de standaard voor containers.

Containers zorgen er ook voor dat de code erg portable is, oftewel gemakkelijk verplaatst kan worden tussen de verschillende infrastructuren. Aangezien Veeam zich met hybrid cloud data management richt op zoveel mogelijk infrastructuren ondersteunen, is container-specialisme in huis halen in onze optiek een logische stap.

Allan geeft ook aan dat er vanuit de klanten vraag was naar de Kubernetes-plannen en -strategie van Veeam. Niet iedere Veeam-gebruiker zet momenteel per se actief Kubernetes in, maar verschillenden willen weten wat de data management-leverancier in de toekomst op dit vlak te bieden heeft. Daar komt met de overname van Kasten duidelijkheid over.

Onafhankelijk en nauw samenwerken

Het plan is dat Kasten onafhankelijk blijft onder de Veeam-vlag, zodat de focus gewoon op de technologie en innovatie kan blijven liggen. Ondertussen gaan de technologieën van beide bedrijven wel meer integreren. “Het betekent dat zij de backup maken, maar de data verzenden naar een externe repository zodat wij de data management kunnen verzorgen”, aldus Allan. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld vanuit het Veeam-platform direct recovery-werkzaamheden uitvoeren voor een Kubernetes-gebaseerde workload.

Allan wijst er tevens op dat het vooral de bedoeling is om de in mei aangekondigde samenwerking met Kasten voort te zetten en versterken. Destijds gingen de bedrijven een samenwerking aan op het vlak van sales, marketing en technologie. De partijen vonden elkaar toen vanwege een vergelijkbare visie die ze delen: data moet zoveel mogelijk beschermd worden. Dat wil zeggen zoveel mogelijk scenario’s van klanten ondersteunen: meerdere omgevingen (on-premise en/of cloud), meerdere storage-leveranciers, meerdere workloads (traditionele en gecontaineriseerde) en meerdere data services.

Naast het feit dat de eerdere samenwerking de overname vergemakkelijkte, is er nog een andere reden om Kasten over te nemen. Allan geeft namelijk aan dat Kasten over unieke technologie beschikt. Andere spelers voeren volgens hem Kubernetes-databescherming op storage-niveau uit. In plaats van bijvoorbeeld snapshots te maken van storage-systemen, is Kasten app-centric. Door de applicatie centraal te stellen is het voor data management-functionaliteit minder relevant waar de applicatie zich bevindt, wat infrastructuurcomplexiteit wegneemt.

Basis voor de toekomst gelegd

Met het aantrekken van Kasten maakt Veeam zich klaar voor de komende jaren. Kubernetes is nog niet 100 procent mainstream, maar naar verwachting gaat dat wel gebeuren. Daar hoort ook backup & disaster recovery bij, iets wat Kasten kan bieden. Om zijn gebruikers in het container- en Kubernetes-tijdperk te ondersteunen, kiest Veeam dus voor een flinke overname.

Het betekent dat Kasten gewoon als losstaand product aangeboden blijft worden. Veeam en Kasten willen het echter wel zo eenvoudig mogelijk maken voor klanten. Daarom gaan de oplossingen ook nauw integreren. Op dit vlak kunnen we in de toekomst nog meer verwachten, want de Veeam-Kasten samenwerking en overname is nog jong. Verdere integratie heeft nou eenmaal tijd nodig.

We zijn na het aantrekken van Kasten dan ook benieuwd wat de volgende grote stap van Veeam gaat worden. Het is in ieder geval de eerste grote overname die Veeam doet sinds het zelf gekocht werd voor 5 miljard dollar door Insight Partners. Allan geeft desgevraagd dan ook aan dat de huidige stap laat zien dat Insight Partners blijft investeren in de groei van Veeam, maar dat Kasten echt een Veeam-overname is.

Tip: Bij Veeam gaat de komende periode de focus uit naar de hybrid cloud