5min

Tags in dit artikel

,

Veeam heeft recent wat mijlpalen bereikt, waar het erg trots op is. Zo wist het de grens van 1 miljard dollar (887 miljoen euro) jaarlijkse omzet recent te doorbreken. Daarmee komt er een mooi eind aan ‘act 1’, zoals Veeam de fase ook wel aanduidt. In de iets meer dan tien jaar dat het bedrijf bestaat, lag de focus vooral op de mogelijkheden van virtualisatie. Toch denkt Veeam dat er met act 2 een succesvollere periode aan zit te komen. Die periode zal volledig in het teken staan van de hybrid cloud.

Op de afgelopen VeeamON-conferentie werd het verschil tussen de twee periodes, of acts zoals Veeam ze zelf noemt, uitgebreid belicht. Dit gezien de opschudding die virtualisatie teweeg bracht in de datacentermarkt. Daar is Veeam handig op in gesprongen. Aanvankelijk door functionaliteiten voor VMware-beheerders te introduceren, daarna werden de features veel verder uitgebreid.

Virtualisatie heeft namelijk op meerdere niveaus voor grote verandering gezorgd. Het zorgde ervoor dat IT-professionals radicaal anders gingen denken over compute, storage en networking. In plaats van dat er voor iedere gebruikstoepassing een server werd aangekocht, kon de capaciteit in meerdere delen opgesplitst worden. Er zijn voortaan meerdere virtuele servers te draaien. Back-uppen wordt daardoor eenvoudiger, alsook het verplaatsen van virtual machines (VM’s) bij problemen.

De software van Veeam is vooral daarop gaan inspelen. Availability is het woord dat heilig werd verklaard. Data en processen moeten beschikbaar zijn en blijven, ook als het datacenter om wat voor reden dan ook plat komt te liggen. Als een organisatie met downtime te maken krijgt, kunnen de kosten hoog oplopen. Veeam is en was een partij die dit tot een minimum probeert te beperken.

Hybrid cloud en dataexplosie veranderen activiteiten van Veeam

Het traditionele datacenter is nog steeds een belangrijke omgeving voor organisaties, maar bedrijven omarmen steeds meer hybride omgevingen. Voor Veeam is dat op zich niets nieuws, want de software richtte zich al veel op virtuele omgevingen, fysieke on-premise omgevingen en de public cloud. De mix wordt echter steeds groter, wat ertoe leidt dat het bedrijf zijn activiteiten verder intensiveert. De availability-boodschap lijkt meer plaats te nemen voor de ‘hybrid cloud data management’-boodschap.

Veeam ziet naast de hybrid cloud (of soms multicloud) nog een andere belangrijke reden voor het uitbreiden van zijn taken. Het ziet ook dat de hoeveelheid data en de mogelijkheden daarvan verder groeien. De belangrijkste drijfveren hiervoor zijn de vier ‘tech superpowers’ die VMware-CEO Pat Gelsinger regelmatig benoemt: cloud, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, mobile en het Internet of Things (IoT) en edge computing.

Beloofde versie 10, de basis voor nieuw clouddatabeheer, zit eraan te komen

Kijken we puur naar wat Veeam-producten voor act 2 kunnen betekenen, dan zal versie 10 een belangrijke basis vormen. Deze versie is sinds 2017 al een belofte, toen het tijdens de VeeamON-conferentie van dat jaar werd aangekondigd als een release in hetzelfde jaar. Veeam belooft dat versie 10, die bijvoorbeeld de Veeam Availability Suite en Veeam Backup & Replication verrijkt, later dit jaar definitief uitkomt.

Na de aankondiging in 2017 introduceerde het bedrijf overigens wel verschillende versie 10-features, maar nog niet voldoende om met de gehele release te komen. Naar eigen zeggen is dit vooral omdat het liever iets goed uitrolt dat 100 procent af is en werkt, dan iets wat nog niet helemaal functioneert. Daardoor is het soms ook wat later met het introduceren van features dan concurrenten.

Cloud Tier goed voorbeeld van aanpak

Die ietwat voorzichtige aanpak zorgt er ook voor dat bepaalde functionaliteit uit versie 10 het erg goed doet bij gebruikers. Cloud Tier, dat eerder dit jaar werd uitgerold, is daar een goed voorbeeld van. Hiermee kunnen organisaties oudere back-upbestanden overzetten naar object storage. Uiteraard met de cloud-partners van Veeam, met Amazon S3, Azure Blob Storage en IBM Cloud Storage, maar het is ook compatibel met on-premise opslagoplossingen. Met die verschillende doeleinden ben je als bedrijf minder afhankelijk van één locatie.

Versie 10 zal Veeam de mogelijkheden van Cloud Tier verder uitbreiden. Met Copy Mode wordt het namelijk mogelijk een beleidsregel in te stellen die voorschrijft dat er automatisch ook een kopie van een back-up opgeslagen wordt op een object storage-locatie. Dit belooft het werk van de IT-beheerder een stukje te versimpelen.

Basis verder uitbreiden

Daarmee gaat versie 10 en al diens functionaliteiten aan de basis staan van ‘hybrid cloud data management’. Over alle onderdelen en features van de release, heeft het bedrijf ook al meermaalse updates gegeven. In de overkoepelende roadmap zijn echter ook andere onderdelen voor de hybrid cloud-journey opgenomen. Zo zijn er nu al wel wat integraties met Google Cloud, maar die gaan niet zo ver als die met AWS, Microsoft Azure en IBM Cloud. Intensieve integraties met de eerste twee hyperscalers waren volgens Veeam simpelweg de meest gevraagde functionaliteit onder gebruikers. IBM Cloud benaderde op zijn beurt Veeam actief om wat meer te doen, waardoor die partij eerder dan Google Cloud een intensieve samenwerking kreeg. Het gebruik van Google Cloud onder bedrijven lijkt echter te groeien. Veeam ziet de vraag onder gebruikers namelijk toenemen en dus staat betere interoperabiliteit met die partij als stip op de horizon.

Een ander rol in het totale verhaal is weggelegd voor de nieuwe release van de Availability Orchestrator. De orkestratie- en automatiseringsengine heeft reeds ondersteuning bijgekregen voor meer applicaties en VM’s. Op die manier kan er ingespeeld worden op diverse operationele en disaster recovery- en datamigratiescenario’s. We schreven (LINK) hier al over tijdens VeeamON zelf, aangezien Availability Orchestrator v2 officieel tijdens het event werd gelanceerd.

Is automation te realiseren binnen act 2?

De ultieme droom van Veeam is om binnen act 2 genoeg functionaliteiten te introduceren om allesomvattende automation te realiseren. De software van het bedrijf zal dan zelfstandig ingrijpen voordat een incident plaatsvindt. Het houdt in dat er op het moment dat er iets vreemd gebeurt met de data, de Veeam-software bijvoorbeeld herkent dat een cybercrimineel probeert in te breken. En zo zijn er nog veel meer signalen en scenario’s te bedenken die automation zou moeten herkennen. Het lijkt er dan ook meer op dat het streven rond automation meer iets waar we op de lange termijn wat mogen verwachten, al moet dat binnen act 2 wel lukken. Dat zou dan in een periode van tien jaar zijn, aangezien fases van IT-bedrijven volgens Veeam zo lang duren.

Veel verandering, nu tijd voor doorpakken

Hetgeen wat Veeam doet en ambieert, is duidelijk onderdeel van de visie om gebruikers de komende tijd verder te voorzien in eenvoud. Back-ups stonden ooit aan de basis van het verhaal van Veeam, maar de mogelijkheden worden steeds uitgebreider. Jaren leek availability de basis van het bedrijf goed te omschrijven, nu is hybrid cloud data management het woord dat meer aansluit bij de activiteiten. In plaats van VMware-beheerders zijn het inmiddels infrastructuurbeheerders die er tal van capaciteiten bij hebben om hun werk eenvoudiger en veiliger te maken.

Al met al staat Veeam een interessant nieuw tijdperk te wachten, waar zeker een volgende stap gezet kan worden. Het is inmiddels een echt cloudbedrijf dat lijkt te gaan profiteren van het in gebruik nemen van meerdere omgevingen door organisaties. We zijn dan ook benieuwd hoe act 2 in de praktijk voor Veeam gaat uitpakken.