Het netwerk dreigt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen in verhalen over innovatie, migratie en security. Dat is niet terecht, zo betoogt Joris van Oers van BT Global in gesprek met ons. Sterker nog, het netwerk is nog altijd een vertrekpunt voor veel van de gesprekken die hij heeft met klanten. Het is dan echter wel zaak dat het netwerk intelligent is. Wat hij daarmee bedoelt, bespreken we in dit artikel.

Met twee periodes bij KPN en sinds 2019 ook twee periodes bij BT (zoals we het bedrijf vanaf hier overwegend zullen noemen, in het licht van de leesbaarheid), is Van Oers zonder twijfel iemand met een bewezen track record in de telecom-, it- en infrastructuurmarkt. “Toen ik als commercieel econoom begon bij KPN, ben ik gegrepen door mobiel, internet, communicatie en de veranderingen van business-modellen die daarbij kwamen kijken,” vat hij het zelf samen.

Hij heeft hierbij wel een overduidelijke B2B-inslag overigens. Toen KPN meer nadruk ging leggen op B2C en Van Oers de nieuwe koers bij BT zag, was de keuze snel gemaakt. Bij BT is hij op twee vlakken actief. Hij zit in het zogeheten global vertical team, waarin ze wereldwijd de topklanten doen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van BT in Europa (continentaal Europa, dus zonder de UK, de bakermat van BT).

Vier pijlers

BT is een grote organisatie. Het is veel meer dan alleen de telecomaanbieder in het VK. Er werken wereldwijd zo’n 16.000 mensen bij BT die zich bezighouden met de klanten van BT Global. In totaal werken er 110.000 mensen bij BT als geheel. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan 80 landen. De dienstverlening is niet beperkt tot die landen overigens. BT bedient in totaal 180 landen.

De basis van het bedrijf ligt in infrastructuur en dan met name het netwerkonderdeel daarvan. Dat is gezien de telecomroots niet verrassend. Het netwerk is dus min of meer het vertrekpunt, ook voor de andere onderdelen van het portfolio. Naast infrastructuur zijn dat cloud en security. Op applicatiegebied houdt BT zich verder ook nog bezig met cloud collaboration en alles op het gebied van cloud contact, zoals Van Oers het noemt. Hiermee bedoelt hij applicaties voor contact centers, dus digitale klantenservice en andere zaken die daarbij komen kijken. Op deze vier pijlers is alles gebaseerd wat BT in de markt aanbiedt en ontwikkelt.

Internationaal opererende klanten

BT heeft niet alleen haar eigen focus verlegd en aangescherpt. Op het gebied van klanten is er de afgelopen tijd ook een verandering geweest. BT had een landstructuur, waarbij er per land klanten werden opgetekend en bediend. Dat is geen ideale situatie, volgens Van Oers. “Je concurreert dan met de hele wereld, terwijl je het dan door een gebrek aan focus nooit goed genoeg doet,” stelt hij. Vandaar dat BT zich tegenwoordig buiten het VK alleen nog maar richt op internationaal opererende organisaties. Daarbij is de grootte niet zo relevant. Het draait vooral om het gedistribueerde karakter van organisaties. Daar kan BT met haar schaal (waarover hieronder meer) het verschil maken, is de gedachte.

Zo kan het zijn dat ze naast een partij als Nestlé, waar honderdduizenden mensen werken, ook Kärcher, met ‘slechts’ 10.000 werknemers, als klant hebben. Kärcher is dan weliswaar niet zo groot als bijvoorbeeld Nestlé, maar wel actief in 78 landen. Daarbij horen ongeacht het aantal werknemers specifieke wensen bij. Op het gebied van de infrastructuur, maar ook de andere pijlers waarop de strategie van BT is gebouwd.

Cloud en security niets zonder infrastructuur

We stelden hierboven al dat BT het (intelligente) netwerk als vertrekpunt heeft. Dat heeft een goede reden. Van Oers vat het samen in de volgende uitspraak, gebaseerd op zijn gesprekken met partijen in de markt: “De reward van naar de cloud gaan wordt door klanten zeker gezien, maar dat betekent ook dat de complexiteit alleen maar groter wordt en het geheel dus ook kwetsbaarder wordt vanuit security-perspectief.” Security en cloud zijn dus meer dan zijdelings aan het netwerk (en elkaar) verbonden, is het punt dat Van Oers wil maken. Sterker nog, je kunt spreken over een nagenoeg 1-op-1 relatie tussen security en cloud aan de ene kant en infrastructuur aan de andere, is zijn standpunt. Met de focus op een intelligent netwerk wordt dus niet alleen de infrastructuur bedoeld, maar ook zeker de relaties met de andere onderdelen.

Joris van Oers, Managing Director Europe bij BT Global

Hier moeten we uiteraard wel een onderscheid maken tussen het klantenbestand van BT, dat bestaat uit louter internationaal opererende en vaak serieus grote klanten, en de rest van de wereld. Er zullen ook voldoende, (veel) kleinere organisaties zijn voor wie het huidige mantra dat het internet het nieuwe netwerk is, prima werkt. Daar hoeft verder geen bijzondere infrastructuur aan te pas te komen. Voor die klanten geldt bovenstaande stelling dus niet per se. Maar goed, dat is dan ook niet de doelgroep die BT voor ogen heeft.

Security als speerpunt

Gebaseerd op bovenstaande, zou je kunnen denken dat BT vooral veel specialisten in huis heeft op het gebied van infrastructuur. Dat is echter zeker niet het geval, benadrukt Van Oers. “We hebben wereldwijd ongeveer 3000 security-specialisten in dienst en behoren tot de top 10 op security-gebied,” geeft hij aan. Verder heeft BT wereldwijd 16 SOC’s, waar in totaal 2 miljoen events per seconde worden gemonitord. Dat zijn geen statistieken voor een bedrijf dat security ziet als een bijkomstigheid, maar als een duidelijk speerpunt.

Let wel, BT werkt met een ecosysteem aan partners, om op basis daarvan de gewenste cybersecurity te kunnen bieden aan klanten. Het ontwikkelt zelf geen software voor detectie en remediation bijvoorbeeld, iets wat een partij zoals NTT Security (nu onderdeel van NTT Ltd) wel doet. “Wij bouwen een service met alle componenten uit het ecosysteem erin”, geeft Van Oers aan. Dat wil zeggen, er wordt een soort OTT-overlay gemaakt bovenop het partneraanbod dat ze voeren, waar dan de uitkomsten van worden geaggregeerd.

Gevraagd naar een voorbeeld van een OTT-dienst noemt Van Oers het Eagle-i-platform. Met dit platform kan er voorspellende security aangeboden worden. Het bijzondere van dit platform is dat het niet alleen gebruikmaakt van de 16 SOC’s van BT, maar ook van de infrastructuur van de grote klanten van BT. Men trekt gezamenlijk op tegen de bedreigingen. “Er is een enorme bereidheid bij internationaal opererende bedrijven om dit gezamenlijk te doen”, geeft hij aan. Dat is het effect van een gezamenlijke vijand. In dit geval is het netwerk dus voor een deel intelligent door de schaal ervan.

Infrastructuur op schaal

Een van de redenen dat het Eagle-i-platform effectief kan zijn, is de schaal ervan. Schaal is sowieso iets waar het bij BT in grote mate om draait. Dit is zichtbaar in de focus op klanten met schaal, maar uiteraard ook de schaal van de eigen infrastructuur, eventueel in combinatie met die van derden in landen waar BT zelf niet zit. Zonder die schaal is een platform zoals Eagle-i meteen een stuk minder krachtig.

Het feit dat BT 180 producten en diensten aanbiedt, is uiteraard ook erg belangrijk voor grote organisaties. De procurement van wereldwijde infrastructuur en diensten wil je op de schaal van de klanten van BT eigenlijk nooit zelf doen als organisatie. SD-WAN is hier een mooi voorbeeld van. In theorie maakt SD-WAN het mogelijk om veel van je netwerkprocurement en -beheer in-house te halen. Dat klinkt allemaal erg interessant, maar in de praktijk zijn twee internetaansluitingen zeker niet altijd voldoende om applicaties continu beschikbaar te houden, geeft Van Oers als voorbeeld. Daarvoor moet je toch echt richting dedicated infrastructuur van bijvoorbeeld BT.

Kennis en kunde op schaal

Naast beschikbaarheid speelt er bij klanten van BT ook nog een ander argument om het niet allemaal zelf te willen doen. De kennis ontbreekt vaak om het goed te doen. “Kennis wordt eigenlijk altijd erg onderschat”, geeft Van Oers aan. En als kennis al niet onderschat wordt, is er nog wel de krapte op de arbeidsmarkt. Cybersecurity is zo’n deel van de arbeidsmarkt waar de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Om zaken zoals een gebrek aan kennis en mensen bij klanten op te kunnen vangen, heeft BT wereldwijd meerdere Operations Hubs. Dit zijn kennis- en operations-centra waarvandaan klanten worden beheerd. Ze worden ook ingezet om te standaardiseren, geeft Van Oers aan. “Veel klanten willen dat ook graag, weg van maatwerk en zoveel mogelijk richting een standaard toe”, stelt hij.

Tot slot: naast infra ook psychologie

We hebben ons hierboven vooral beziggehouden met het ‘harde’ zakelijke verhaal van BT. Er is echter nog een kant aan deze speler, een die je wellicht niet meteen zou verwachten. Daar willen we dit artikel mee beëindigen. Van de 600 miljoen pond die er jaarlijks in R&D gestopt wordt, vooral in Adastral Park in het VK, gaat ook een deel naar het bestuderen van sociologische en psychologische aspecten. Denk dan aan hoe je optimaal thuis kunt werken of wat er staat te gebeuren nadat we van corona af zijn, maar ook hoe contact centers omgaan met de impact van het coronavirus. Of denk aan de rol van het kantoorpand nadat corona eindelijk voorbij is. Dat moeten bedrijven zo gaan inzetten dat het samenwerking aanmoedigt en optimaliseert. Niet alleen intelligente netwerken en koppelingen met security en cloud dus, ook intelligentie toevoegen aan andere onderdelen.

Uiteindelijk is dat laatste, het optimaal kunnen samenwerken, een verbindende factor tussen het infrastructuurverhaal en datgene wat er op het gebied van sociologie en psychologie in Adastral Park wordt onderzocht. De klanten van BT willen op beide gebieden eigenlijk hetzelfde. Hun wereldwijd opererende bedrijf moet optimaal blijven draaien, zowel vanuit het perspectief van de infrastructuur als vanuit het perspectief van de mensen die er gebruik van maken. En dat is uiteindelijk ook het doel van BT.

BT Global in onze regio

In de hoofdtekst van dit artikel hebben we het vooral over de algemene strategie van BT gehad. Kijken we naar de Benelux, dan heeft Van Oers vanzelfsprekend de ambitie om te groeien. Ook hier hebben ze de elders in dit artikel aangehaald strategiewijziging tegen de markt aan gehouden. Ze hebben dus ook in onze regio de klantgroepen heel gericht bepaald. “BT investeert in teams die richting die klanten het verschil kunnen maken, maar kijkt ook kritisch naar versnipperde activiteit”, aldus Van Oers. Er wordt dus ook afscheid genomen van onderdelen en mensen.

BT heeft in Nederland de nodige grote klanten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hoort daar sinds kort ook bij. BT heeft deze opdracht gewonnen in een Europese aanbesteding. De opdracht zelf is een mooi voorbeeld van de schaal waar we het in de bodytekst van dit artikel over hebben. Ook zien we hier een intelligent netwerk in actie waar Van Oers het regelmatig over heeft. Het gaat hier namelijk om het met elkaar verbinden van de ambassades en consulaten verspreid over 120 landen. Het doel hiervan is dat medewerkers veilig met elkaar kunnen samenwerken en toegang hebben tot data en clouddiensten. Dit alles wordt aangeboden met behulp van BT’s nieuwste SDN-aanbod. Het Ministerie heeft aangegeven dat het niet wil dat bekend wordt welk aanbod dit exact is, dus dat mocht helaas niet gedeeld worden.

Tip: Lees ook eens ons verhaal over hoe GNX de strijd aan gaat met grote spelers zoals BT Global op het gebied van wereldwijde connectiviteit.