Wat is het Digitale Versnelling Nederland (DVN)-programma van Cisco?

Draagvlak voor digitalisering creëren en behouden is goed voor de samenleving

Wat is het Digitale Versnelling Nederland (DVN)-programma van Cisco?

“Een veilige, digitale, inclusieve samenleving creëren”, dat is volgens Hein Dekkers van Cisco het doel van het Country Digital Acceleration-programma (CDA), in Nederland bekend als Digitale Versnelling Nederland (DVN). Grote woorden, maar zijn de daden er ook naar? Wij vroegen het Dekkers, die dit breed ingestoken programma leidt in Nederland.

DVN is best een bijzonder onderdeel van Cisco. Het valt onder het zogeheten digital impact office van het bedrijf. Het draait bij dit onderdeel om initiatieven die Nederland als geheel vooruit kunnen brengen. De drijfveer is niet om zoveel mogelijk producten of diensten te verkopen, maar om samen met andere partijen programma’s op te zetten die Nederland veiliger, beter verbonden en inclusiever maken. Om dit te bewerkstelligen, is er bij veel van deze programma’s sprake van een samenwerking met de overheid, naast onderwijsinstellingen, zorginstellingen en de industrie in het algemeen.

Relatief korte, haalbare programma’s

Het idee is dat een DVN-programma een looptijd heeft van drie jaar, waarna het op eigen benen moet kunnen staan. Tot die tijd zorgt Cisco samen met andere partners in zo’n project voor de funding en andere voorwaarden om het programma drie jaar lang te kunnen draaien. Daarna trekt het zich terug en moet het zichzelf kunnen bedruipen.

Wellicht denk je nu dat we dit soort initiatieven in Nederland niet nodig hebben. Niets is echter minder waar, weten we uit het verleden. Denk maar eens aan het Techgrounds-initiatief waar we hier al meerdere keren over hebben geschreven. Dekkers stelt dat we in Nederland een steeds groter wordend probleem hebben met connectiviteit. In de gemeente Amsterdam is dat volgens hem in ieder geval een van de eerste zaken waar mensen op besparen als het even wat minder gaat.

Draagvlak voor digitalisering

Als mensen niet meer mee kunnen, dan blijven ze vanzelfsprekend achter en wordt het gat met de rest alleen maar groter. Dat is niet alleen heel erg vervelend voor die mensen, maar ook voor het grotere plaatje. Uiteindelijk is een land zoals Nederland gebaat bij digitalisering, om niet achtergelaten te worden door andere landen in de wereld. Daarvoor is draagvlak nodig onder de bevolking van het land.

Draagvlak bereik je niet door steeds meer mensen te laten vervreemden van digitalisering. Dit geldt niet alleen voor zoiets als connectiviteit, maar vooral ook voor digitale weerbaarheid. “Digitaal weerbaarder maken van burgers is nodig om draagvlak te houden voor digitalisering”, geeft Dekkers dan ook aan.

Speerpunten van DVN

Kijken we naar de focusgebieden van DVN, dan kunnen die opgedeeld worden in drie sectoren waar het nodige in moet gebeuren in Nederland.

Zorg

Allereerst is er de zorg, wat Cisco zelf ‘cure & care’ noemt. Dat zijn dus niet alleen de ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook zorginstellingen. “De zorg is een high data-omgeving, maar ook een omgeving met veel waardevolle data. Dit terwijl budgetten gefragmenteerd en vrij laag zijn”, geeft Dekkers de uitdagingen in deze sector aan. Dat maakt het een ideaal doelwit voor aanvallers, is hij van mening. “Het is heel moeilijk voor deze instellingen om dit zelf goed te regelen”, voegt hij toe. Vandaar dat er meer richting managed services moet gewerkt worden. Dat is een behoorlijk grote sprong voor deze sector.

Industry 4.0

De tweede sector waar DVN zich vooral op richt is Industry 4.0. Daar gaat het voornamelijk om het leveren van veilige connectiviteit. Dat is in dat soort omgevingen, met vaak veel verschillende en soms ook verouderde protocollen niet evident. Het zijn vaak ook primair OT-omgevingen. Daar is veiligheid van oudsher niet het eerste designprincipe. Het draait daar veel meer om het zo lang mogelijk draaiend en beschikbaar houden van systemen. Dat kan in de praktijk precies het tegenovergestelde betekenen van zo veilig mogelijk.

Om de connectiviteit in industriële omgevingen te kunnen waarborgen, is Cisco een samenwerking aangegaan met enkele grote spelers in de markt. Dit initiatief is opgenomen in IEEE, WBA en in de Broadcom Alliance. Dat betekent dat het toepasbaar is op Bluetooth, Wifi en 5G. Voor de eerste twee is de certificering er al, voor 5G loopt dat proces inmiddels. Daarnaast zijn er samenwerkingen met gekende OT-spelers zoals Honeywell, Schneider Electric en Johnson Control.

Hein-Dekkers_Cisco
Hein Dekkers, Directeur Digitale Versnelling Nederland bij Cisco

OT-security komt in het algemeen wel steeds beter op de radar, ziet Dekkers. “We zien dat het in Horizon 1 komt”, zegt hij, verwijzend naar de methode van McKinsey om te duiden hoe belangrijk bepaalde ontwikkelingen zijn voor organisaties. Een technologie of ontwikkeling die in Horizon 1 zit, heeft betrekking op de core business van een bedrijf en heeft dus prioriteit. “Dit jaar is het geen discussie meer of organisaties ermee aan de slag moeten”, vat Dekkers het samen. Dit betekent niet dat IT en OT op dit moment al goed samengaan. Daarvoor moeten de samenwerkingen met partijen zoals Johnson en Honeywell verder uitgediept worden.

Vitale infrastructuur

Het derde en laatste speerpunt van DVN in Nederland is de vitale infrastructuur. Daar is zeker in 2024 natuurlijk het nodige om te doen, vanwege de komst van NIS2 en de al genoemde focus op OT-security die dit onder andere met zich meebrengt.

Het draait echter niet alleen om een goed beveiligde omgeving. Er is ook nog het nodige te doen op het gebied van de beschikbaarheid van de vitale infrastructuur. Specifiek gaat het dan om het opzetten van een soort redundantie of fail-over binnen de verschillende onderdelen van de vitale infrastructuur en de overige speerpunten van DVN.

Als voorbeeld noemt Dekkers twee netbeheerders die allebei een landelijk netwerk hebben, dat ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. “Die kunnen een optisch pad beschikbaar stellen voor andere partijen”, is zijn idee. Met behulp van segment-based routing kun je dan in het geval van nood toch connectiviteit blijven bieden. Dit is vergelijkbaar met wat er in de telcomarkt gebeurt, waar het altijd mogelijk moet zijn om via om het even welk netwerk een alarmnummer te kunnen bellen. Dat concept moet beschikbaar zijn voor organisaties in de drie sectoren die we in dit artikel bespreken.

DVN is niet hetzelfde als CSR: enkele voorbeelden

Naast DVN heeft Cisco ook nog iets anders waarmee het de wereld iets beter probeert te maken, namelijk Corporate Social Responsibility (CSR). Er is wel wat overlap tussen de twee, maar bij CSR draait het echt puur om maatschappelijke thema’s, waarbij dat bij DVN niet per se het geval hoeft te zijn.

NetAcad is een voorbeeld van waar de twee elkaar een beetje overlappen. Dit programma, dat als doel heeft om zoveel mogelijk mensen IT-skills aan te leren valt binnen de doelstellingen van DVN, maar is ook zonder enige twijfel een voorbeeld van CSR. De ondersteuning door Cisco van HackShield kun je ook in deze categorie plaatsen. HackShield richt zich op het digitaal weerbaarder maken van kinderen in een kwetsbare leeftijd. Ook hier en educatieve component dus, om maatschappelijk verantwoord met technologie om te gaan. De rol van Cisco in HackShield is het schalen van het project. Dit doet het onder andere door Cisco-medewerkers in te zetten als gastdocenten op basisscholen. 

HackShield-01-Groot

Het werk dat Cisco via DVN samen met partners bij het Havenbedrijf Rotterdam heeft gedaan, valt dan weer vrijwel uitsluitend in de DVN-categorie. Daar ging het vooral om het aanleggen en uitnutten van (onder andere) een IoT-netwerk, in de haven van Rotterdam, met alle voordelen die dit met zich meebrengt voor de industrie daar.

Tijdens Cisco Live EMEA vorig jaar zagen we ook nog een project bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) waar DVN een rol in heeft gespeeld. Daar legt men een infrastructuur aan die het onder andere mogelijk maakt om de luchtverkeersleiding centraal af te handelen. Zogeheten Remote Towers sturen 360-graden video realtime over een landelijk dekkend netwerk. Deze beelden belanden op het scherm van een luchtverkeersleider op Schiphol.

Circulaire IT

Het laatste onderwerp waar DVN zich mee bezighoudt en dat we met Dekkers hebben besproken is duurzaamheid. Dat valt niet helemaal binnen de kaders die we tot nu toe hebben gezien. Het gaat hier niet zozeer om een project waarmee een specifieke sector geholpen wordt. Het is meer een Cisco-brede strategie. Deze richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie en bevorderen van de circulariteit hun technologie. Dit terwijl het ook zo is ontworpen dat organisaties het kunnen inzetten om hun eigen duurzaamheidsdoelen te helpen bereiken.

Bij energie-efficiëntie kun je denken aan de ontwikkelingen rond Silicon One, de ontwerptak van Cisco ASIC. Het condenseert meer dan 2300 elementen in slechts één chip. Hiermee werd de 8201 router verkleind van wat eerst een 7’+ hoog chassis was tot een single-rack unit ter grootte van een pizzadoos. Door het silicium zo te ontwikkelen dat je het kunt programmeren en optimaliseren voor duurzaam gebruik, kan er al de nodige winst geboekt worden.

Op het gebied van circulariteit heeft Cisco 25 Circular Design Principles aangenomen om de impact op het milieu te minimaliseren. Dit omvat het gebruik van meer gerecyclede en hernieuwbare materialen waar mogelijk. Daarnaast wil Cisco hiermee hergebruik of recycling van producten mogelijk maken. Het bedrijf maakt verder zoveel mogelijk gebruik van standaardcomponenten voor alle producten. Deze ontwerpt het met modulariteit in het achterhoofd. Dat laatste is belangrijk, want dit maakt het mogelijk om onderdelen te vervangen. Als de rest van een apparaat nog prima mee kan, is het zonde om het hele apparaat te vervangen. Deze veranderingen lijken op het eerste gezicht wellicht niet zo spannend. Het is echter een enorme onderneming, horen we van Cisco. Het bedrijf werkt hier sinds de lancering van de Circular Design Principles in 2020 hard aan.

We hoeven gelukkig niet vier jaar te wachten om praktijkvoorbeelden te zien van circulaire ontwerpprincipes. In 2019 lanceerde Cisco het “No paint project” om natte verf op oliebasis te elimineren bij de Catalyst 9000-serie. Het schrappen van de verf heeft volgens Cisco tot nu toe geleid tot de eliminatie van meer dan 300 ton natte verf op oliebasis en ongeveer 1.900 ton kooldioxide-equivalent (CO2e) uitstoot. Cisco streeft ernaar om circulaire ontwerpprincipes tegen FY25 in al hun nieuwe producten en verpakkingen op te nemen.

Reconext-15-Groot
Reconext in Zoetermeer

Bovendien is Cisco al 16 jaar bezig met het ontwikkelen en verfijnen van hun terugname- en refurbishproces op een locatie die wordt in Zoetermeer, beheerd door Reconext. Dekkers: “Cisco’s doel is om zoveel mogelijk producten te hergebruiken en refurbishen. In 2018 hebben we ons gecommitteerd aan 100% productretour op verzoek, zonder kosten voor onze klanten, voor elk Cisco-product, vanwege de diverse klanten die we bedienen.”

DVN wil de overheid laten zien dat het toepassen van Circular Design Principles en het opzetten van hergebruik- en renovatieprogramma’s zakelijke voordelen kan opleveren. Niet dat Cisco alleen uit financiële overwegingen handelt, benadrukt Dekkers. “We doen als bedrijf ons best om een positieve impact te hebben op het klimaat”, voegt hij toe.

Conclusie

Cisco heeft grote ambities als het gaat om Digitale Versnelling Nederland. Het spreekt deze niet alleen uit, maar investeert er ook zeker in. Soms financieel, soms door personeel van Cisco en partners in te zetten, bijvoorbeeld bij het HackShield-programma. Het is uiteraard gemakkelijk om cynisch te wijzen op het eigenbelang dat Cisco er ook zeker voor een deel bij heeft om via DVN de invloed op het reilen en zeilen van Nederland als geheel te vergroten. Dat vinden we echter wat al te gemakkelijk. Cisco hoeft dit niet te doen namelijk. Maar het doet het wel. Dat is zonder meer te prijzen, want de programma’s die het opzet samen met partners en overheden hebben wel degelijk een positieve impact op waar we naartoe gaan als Nederland.

Afbeeldingen bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door Cisco.