3min

Tags in dit artikel

, ,

VO Zeeuws-Vlaanderen is een stichting voor voortgezet onderwijs met drie regionale scholen in Zeeuws -Vlaanderen: het Zwin College in Oostburg, het Lodewijk College in Terneuzen en het Reynaertcollege (met zijn praktijkschool) in Hulst. De stichting is verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteitsonderwijs aan leerlingen en het delen van best practices binnen de aangesloten scholen.

Een teruglopende bevolking in bepaalde regio’s heeft de afgelopen jaren ingrijpende gevolgen gehad voor de scholen. Er zijn minder studenten, docenten en middelen beschikbaar voor de regionale scholen om zelfvoorzienend te blijven. Naast de lokale bevolking hechten ook regionale werkgevers aan scholen in de buurt voor het behouden en kunnen werven van talent. Met een duidelijke visie en steun van de overheid probeerde de stichting elk van de drie scholen open te houden. Daartoe ontwikkelde VO Zeeuws-Vlaanderen het concept van de Extended Classroom. Het idee is om de klaslokalen van verschillende scholen digitaal te koppelen, zodat leraren en middelen te delen zijn

Het concept betekent dat leerlingen van de drie scholen in hun eigen gebouwen de lessen volgen die vanaf één locatie worden gegeven. De leraar is dus fysiek aanwezig in een van de drie schoolgebouwen en de klaslokalen van de andere twee scholen zijn via video en audio met elkaar verbonden. Op deze manier is VO Zeeuws-Vlaanderen in staat om met beperkte middelen toch goed onderwijs te verzorgen.

Hoe ziet de Extended Classroom eruit?

De belangrijkste technologische uitdaging voor de scholen was het installeren van een systeem dat gemakkelijk te installeren en te gebruiken is. Docenten hebben de flexibiliteit van intuïtieve technologie nodig en moeten niet per se op één plek in het lokaal vastzitten. Ze moeten op een natuurlijke manier kunnen rondlopen en praten, zoals leerlingen in de klas gewend zijn. Verder hebben leerlingen die de les op afstand bijwonen hoogwaardige audio en video nodig, zodat het lijkt alsof ze ook aanwezig zijn en niet benadeeld worden in vergelijking met leerlingen die fysiek les krijgen. Het is ook belangrijk dat storende geluiden gefilterd kunnen worden, zodat leerlingen zich kunnen concentreren op de lessen die worden gegeven. Op elke locatie zijn veel leerlingen aanwezig en ongewenste geluiden, zoals geritsel van papier of een willekeurige hoest, zorgen alleen voor meer verstoring via video.

Om de Extended Classrooms te creëren, implementeerde VO Zeeuws-Vlaanderen EagleEye Director II-camera’s, EagleEye IV-camera’s en een Ceiling Microphone Array van Poly in de klaslokalen van de drie scholen. De Poly MeetingAI-functie werkt in alle Poly-oplossingen. Externe geluiden zijn te verwijderen via Acoustic Fence-technologie en alle niet-menselijke geluiden worden automatisch gedempt met behulp van NoiseBlockAI-technologie.

Verder werden in elk lokaal vijf grote schermen geplaatst – een interactief whiteboard-touchscreen voor het delen van inhoud aan de voorkant van de klas, twee videoschermen aan weerszijden van het whiteboard en twee videoschermen achter in de klas.

Opkomst van een nieuwe generatie klaslokalen

Zeeuws-Vlaanderen is niet de enige regio met een teruglopend bevolkingsaantal. Een tekort aan ervaren docenten voor bepaalde lessen is een ander pijnpunt voor veel scholen, en het kost alleen maar meer tijd en geld om leraren tussen locaties te laten pendelen. Door het project van VO Zeeuws-Vlaanderen hebben ook andere regio’s, zoals Zuid-Limburg, belangstelling getoond voor het creëren van eigen Extended Classrooms.

Dit is een ingezonden bijdrage van Poly. Via deze link vind je meer informatie over VO Zeeuws-Vlaanderen en via deze link vind je meer informatie over Poly.