4min

Bedrijven vertrouwen steeds meer op Internet of Things (IoT) als nieuwe gegevensbron zodat ze zich kunnen onderscheiden van de concurrentie. Om dat tot een succes te maken vereist deze aanpak een end-to-end-visie op gegevensverwerking en waardecreatie.

Aanvankelijk registreerden IoT-apparaten slechts vooraf vastgelegde gegevens. Deze gegevens werden verzonden en verwerkt via eigen protocollen in gesloten systemen. Vandaag de dag, met de ontwikkeling in diverse communicatieprotocollen en resource-friendly integratie-oplossingen zoals TIBCO Flogo, kunnen IoT-apparaten worden geprogrammeerd om intelligente metingen uit te voeren (via Edge AI logica). Zo kunnen ze autonoom opereren en reageren op gebeurtenissen in hun omgeving en wordt de informatie op een gestandaardiseerde manier en centraal beschikbaar gesteld. Hoewel een deel van de verwerkingskracht naar ‘de edge’ is verplaatst, is het belangrijk dat gegevens ook in real-time op de centrale bedrijfsplatformen kunnen worden geanalyseerd en verwerkt. Door data science-algoritmes op IoT-apparaatniveau uit te voeren is het mogelijk om direct de data met toegevoegde waarde te extraheren en door te sturen, zodat deze gebruikt kan worden om beslissingen te nemen.

Drie use cases die de mogelijkheden van IoT met TIBCO LABS illustreren

Het op afstand besturen van irrigatie van gewassen, het opsporen van gezondheidsproblemen voordat ze zich voordoen, onderling verbonden auto’s: er zijn veel use cases voor IoT. TIBCO ondersteunt zijn klanten bij de implementatie van deze projecten dankzij een combinatie van schaalbare technologieën die in alle behoeften voorzien.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project dat TIBCO in samenwerking met Spaanse ziekenhuizen heeft uitgevoerd tijdens de coronapandemie. Men stelde toen vast dat de informatie die op de intensive care-bedden door veel apparaten werd gegenereerd – zoals beademingsapparatuur of elektrocardiogrammen – zelden efficiënt werd gebruikt. Daarom dachten verschillende ziekenhuizen na over de mogelijkheid om al deze gegevens samen te brengen in een centraal systeem. Door deze informatie op een uniforme manier te integreren en er machine learning op toe te passen, werden een aantal patronen en interessante trends ontdekt. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van symptomen tijdens de eerste nachten van een ziekenhuisverblijf.

Deze informatie maakt het mogelijk om de middelen die het ziekenhuis tot zijn beschikking heeft te reorganiseren en te anticiperen op de aanwezigheid van medische specialisten op de belangrijke momenten. Het biedt ook een antwoord op de uitdaging om steeds meer patiënten met dezelfde middelen te behandelen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe belangrijke problemen kunnen worden aangepakt met IoT-technologieën.

Daarnaast heeft TIBCO geholpen met het verbeteren van de passagiersstroom op de luchthaven van Rome. Door de bewegingen van de passagiers met camera’s te analyseren, ontdekte de luchthaven dat het toiletbezoek in de minuten voor het vertrek van de vluchten hoger was. Deze conclusie heeft tot een andere indeling van de schoonmaakteams geleid. Het effect op de gebruikerstevredenheid was onmiddellijk duidelijk, waardoor de aantrekkingskracht van de winkelcentra op de luchthaven toenam.

Ook de industriële sector zit vol met IoT-use cases, zoals een chipfabrikant die geconfronteerd wordt met een kwaliteitsafname van chips tijdens het transport aan het einde van de productiecyclus. Door IoT-sensoren te plaatsen op de karren die deze chips vervoeren, kan de fabriek dit kwaliteitsprobleem oplossen. Zodra een sensor trillingen meet die een bepaalde kritieke drempel overschrijden, genereert een programma een waarschuwing, waarna het onderhoudspersoneel zijn werkmethodes moet aanpassen. Als gevolg zullen er aanzienlijk minder chips beschadigd raken.

Het IoT: een brug tussen de fysieke wereld en de IT-wereld

Deze voorbeelden zijn illustratief voor de toegevoegde waarde van het TIBCO-ecosysteem. Het IoT moet worden gezien als een extra bouwsteen in de logica van het toevoegen van waarde aan informatie, ongeacht de aard en oorsprong. Met edge computing is het mogelijk om gegevens zo dicht mogelijk bij de bron vast te leggen en ze in real-time te gebruiken om concrete acties te ondernemen. Het IoT is een brug tussen de fysieke wereld en de IT-wereld.

De analysemogelijkheden van TIBCO Spotfire zorgen voor overzicht. Men kan door gegevens navigeren, patronen identificeren en zelflerende modellen voor machine learning creëren. Op basis van ervaringen uit het verleden zouden modellen bijvoorbeeld zelf de kritieke drempel kunnen bepalen van het trillingsniveau waarop er schade aan de chips ontstaat tijdens transport – zoals beschreven voorbeeld hierboven.

Het is altijd mogelijk om deze doelstellingen te bereiken door technologieën van verschillende leveranciers te combineren. Maar zal het resultaat hetzelfde zijn als het om betrouwbaarheid, robuustheid en schaalbaarheid gaat? Kan het niveau van standaardisering van systemen die rond het IoT worden geïmplementeerd de taak aan? Deze vragen zijn op de langere termijn uitermate belangrijk voor de kwaliteit van het ecosysteem. TIBCO is één van de weinige leveranciers die een volledig end-to-end enterprise platform aanbiedt. Componenten als Flogo en Spotfire, ondersteund door streaming analytics, zijn vanaf de basis ontworpen voor integratie. Het doel is hetzelfde: uw processen optimaliseren, uw dagelijkse besluitvorming verbeteren en u onderscheiden van de concurrentie.

Dit is een ingezonden bijdrage van TIBCO. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.