NetApp voorspellingen voor 2021

NetApp voorspellingen voor 2021

COVID heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Tegelijkertijd heeft de impact van deze pandemie op mensen, organisaties en de samenleving de digitale transformatie wel een enorme impuls gegeven. Wat betekent dit voor de manier waarop we leven, (thuis)werken en leiding geven? Tijd voor een blik op de toekomst.

Hoewel COVID alles en iedereen raakt, is het effect op de zorg natuurlijk uitzonderlijk. Deze sector was de laatste jaren volop in beweging. Digitalisering maakte zorg op afstand al makkelijker, maar dit proces bereikt nu ook de primaire zorg. Veel zorgprofessionals, zoals ziekenhuisapotheken, werken op afstand en chirurgen komen alleen naar het ziekenhuis voor een operatie. Alle niet-directe patiëntenzorg gebeurt op afstand. Deze ontwikkeling versnelt de digitalisering in de zorg. Gepersonaliseerde zorg op afstand wordt de norm. Met camera’s en sensoren is het goed mogelijk om gezondheidschecks bij mensen thuis te doen. Aan het internet verbonden rekenkracht en opslag zijn de basis voor deze on demand en gepersonaliseerde zorgervaringen.

Meer comfort thuis

De lockdown bleek een goede voedingsbodem voor leveranciers van diensten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel thuis kunnen blijven. Bedrijven zoals Uber Eats en Thuisbezorgd.nl stonden aan de basis van servicemodellen die nu volop in ontwikkeling zijn. Inmiddels zijn deze modellen door veel leveranciers aangescherpt, verfijnd en opgeschaald. Het is logisch dat er meer businessmodellen ontstaan rondom het idee ‘Welke diensten kunnen we nog meer leveren om te zorgen dat mensen het comfort van hun huis niet meer hoeven verlaten?’

Versnelling digitale transformatie

In het verlengde van de lockdown is de manier waarop we werken drastisch gewijzigd. Thuiswerken heeft de digitale transformatie een impuls gegevens. We ontdekten dat kenniswerkers productief kunnen zijn buiten de kantoormuren. Ook grote deals zijn op afstand te sluiten, zonder diners of golfsessies. Bovendien kunnen consumenten vrijwel alles online bestellen. Al deze ontwikkelingen versterken de noodzaak om te digitaliseren en vergroten de behoefte aan effectief beheer van grote datavolumes. De verwachting is dat veel mensen ook na COVID, in ieder geval gedeeltelijk, thuis blijven werken. Daarom is het zaak dat B2C- en B2B-applicaties optimaal presteren via internetverbindingen met beperkte bandbreedte of hoge latency.

Anders communiceren

De manier waarop mensen communiceren, één-op-één en in teams, is de laatste tijd sterk verbeterd. Reizen en fysieke bijeenkomsten blijken niet per se nodig om producten of diensten succesvol te vermarkten, te verkopen en te ondersteunen. Verder is de diversiteit in onderlinge contacten toegenomen en ligt de focus minder bij een fysieke locatie. Het idee is dat informele gesprekken op de gang of bij de koffieautomaat nodig zijn om goed op de hoogte te zijn van wat leeft binnen een organisatie. Tegelijkertijd wordt vaak vergeten dat mensen hierdoor soms buitengesloten raken, zodat waardevolle, diverse input onbenut blijft. Een kort praatje via Zoom benadert de sfeer van deze oude gesprekken prima en zorgt bovendien dat de juiste mensen altijd aangehaakt zijn.

Leiderschap in ontwikkeling

Een andere manier van werken vraagt ook een andere kijk op leiderschap. De strategische rol van leiders is zorgen dat de business snel kan inspelen op transformaties. Dit alles met oog voor het welzijn van medewerkers. Deze insteek is momenteel niet anders, maar de middelen en aanpak om flexibel te kunnen zijn, zonder medewerkers tekort te doen, zijn dat wel. Het comfort en de veiligheid van medewerkers is belangrijker dan ooit. Daarom is het evident en onvermijdelijk dat organisaties investeren in duurzame, professionele en gepersonaliseerde thuiswerkplekken.

Het verbeteren van comfort en de gezondheid van medewerkers gaat veel verder. Steeds meer werkgevers bieden medewerkers bijvoorbeeld apps voor hun welzijn en andere ondersteuning, zoals ergonomietrainingen, meditatiegidsen en virtuele schoolbegeleiding voor kinderen. Zo helpen werkgevers hun mensen – en nieuw talent – bij het vinden van een nieuwe werk-privébalans in de post-COVID wereld.

Emotionele intelligentie benutten

2020 was in ieder geval een flinke test voor leiders. De uitdagingen waren ongekend en dwongen leiders om hun verhouding tot werk, medewerkers, klanten en de samenleving te herijken. Echte leiders gebruikten hiervoor meer dan financiële competenties, strategisch denken en anderen traditionele CEO-vaardigheden. Zij beschikken over een belangrijke onderscheidende vaardigheid: emotionele intelligentie. 2021 wordt het jaar waarin veel bedrijven moeten terugwinnen wat ze verloren hebben door de pandemie. De verwachting is dat leiders die hun emotionele intelligentie inzetten om de verbinding met hun mensen te versterken, het verschil gaan maken.

Infrastructuren continu optimaliseren

Als het gaat om technologie zijn autonome optimalisatie en AIOps (artificiële intelligentie voor IT-werkzaamheden) de stille krachten die zorgen dat medewerkers ook op afstand optimaal kunnen presteren. Na jaren met krimpende budgetten moeten applicaties en IT-teams de infrastructuur monitoren en zorgen dat remote applicaties en VDI’s niet overbelast raken. Traditionele oplossingen zijn meestal op regels gebaseerd en inflexibel. Dit bemoeilijkt het monitoren en optimaliseren van hybride cloudomgevingen. Dat is lastig nu de hoeveelheid data groeit en COVID voor onverwachte uitdagingen blijft zorgen. In deze situatie willen organisaties infrastructuren die workloads continu optimaliseren. IT-teams gebruiken daarvoor vaker AIOps ofwel kunstmatige intelligentie en voorspellende analytics. Op die manier kunnen zij zich concentreren op de noodzakelijk innovatie en uitdagingen rondom netwerk- en datamonitoring.

Data slimmer inzetten

Teams vertrouwen sowieso meer dan ooit op AI-technologie om cruciale data voor de bedrijfsvoering te verwerken en te analyseren. Zeker in een tijd waarin meer efficiency en lagere kosten noodzakelijk zijn om op de lange termijn te overleven. De verwachting is dan ook dat meer sectoren in 2021 AI (artificiële intelligentie) gaan benutten. Veel organisaties hebben echter niet de infrastructuur om de data voor AI en ML (machine learning) toepassingen snel en schaalbaar in te zetten. Zeker na COVID is dit vermogen essentieel om de ROI van de digitale transformatie te optimaliseren. Het resultaat is software die de productiviteit en kwaliteit van IT en DevOps teams een flinke impuls geeft. En dan maakt het niet langer uit of die teams op kantoor of thuis werken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Oscar Wijnants van NetApp. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.