De belangrijkste beperkingen van enterprise file opslag

De belangrijkste beperkingen van enterprise file opslag

Als medewerkers overal verspreid moeten kunnen werken, is het van cruciaal belang dat deze ook bij de noodzakelijke bestanden kunnen. Bestaande infrastructuren zijn hier niet altijd op ingericht. De cloud kan uitkomst bieden. 

Gegevens zijn de levensader van bedrijven – ze vormen het verband tussen menselijke en machinale processen. 80 procent van de bedrijfsgegevens is echter ongestructureerd en meer dan twee derde  ongebruikt, omdat de gegevens doorgaans worden opgeslagen in silo’s die over meerdere locaties zijn verspreid. Met een steeds verder over de wereld verspreid personeelsbestand worstelen bedrijven tegenwoordig met de beperkingen en prestaties van een traditionele on-premises infrastructuur die de samenwerking verstikt en het tempo van de veranderingen in de bedrijfsmodellen niet bij kan houden. Bedrijven kunnen deze uitdagingen aangaan door file data in de cloud te consolideren. Door de cloud op de juiste manier te benutten kun je processen transformeren en vijf veelvoorkomende beperkingen van zakelijke bestandsopslag vermijden: 

  1. Een beperkte, vaste capaciteit op de locatie was traditioneel gezien de enige manier om fileopslag te faciliteren – maar dan kom je altijd schijfruimte tekort.  
  1. Het is 2021 en je hebt nog een aparte reservekopie nodig? Het maken van meerdere kopieën kan een vervelend, inefficiënt en kostbaar proces zijn, niet alleen in termen van werkelijke kosten, maar ook in termen van tijd die wordt besteed aan het beheren en herstellen van data. 
  1. De ‘achilleshiel’ van back-upherstel van de opslag – het duurt langer om grote hoeveelheden bestanden te herstellen wat gevolgen heeft voor kritieke bedrijfsactiviteiten. 
  1. Het is zo complex dat er bijna een geleerde nodig is voor het beheer – van primaire naar secundaire opslag en recovery tot externe kantoorlocaties; het ontwerp, de implementatie en het beheer van oplossingen die op de markt zijn kan enorm complex en duur worden. 
  1. Het kost te veel – en het zijn ook niet alleen de kosten. Het is de benodigde tijd. Het ontbreekt jou wellicht ook aan tijd om alles te beheren, hetgeen het bedrijf in gevaar brengt. 

Pleidooi voor de cloud 

De cloud fungeert als een katalysator voor verandering en doorbreekt de parameters van de op hardware gebaseerde architecturen. Qua opslagcapaciteit op locatie was er altijd wel ergens gebrek aan. De enorme aantallen terabytes en bestanden die opgeslagen moeten worden. En anders wel het aantal snapshots, gebruikers of locaties. Hoe dan ook, de ‘doos’ waar we alles in probeerden te stoppen heeft altijd zijn beperkingen gehad. Met de cloud hebben we een doos van oneindige grootte.

Als je echter eenvoudigweg de hardware-architectuur in de cloud opnieuw probeert te creëren – en er zijn tal van voorbeelden waarin organisaties probeerden hun oude on-premises omgeving naar de cloud te verplaatsen – verplaats je niet alleen de capaciteit, maar migreer je ook de complexiteit en de risico’s van het oude ontwerp. Je hebt nog steeds meerdere tools nodig, maar je hebt een eindige hoeveelheid schijfruimte, bestanden, mappen en snapshots tot je beschikking en ook nog steeds de behoefte aan back-ups – en daarmee een ​​beperking van het aantal locaties waarvan toegang verkregen kan worden tot de gegevens. 

Door over te stappen op een cloudgebaseerd file systeem kunnen de limieten voor alle parameters van hardwaregebaseerde architecturen opgeheven worden. Het cloudgebaseerde file systeem stelt ons in staat om met een onbeperkte capaciteit te werken, met direct herstel – bijvoorbeeld in geval van ransomware – zonder extra kopieën, met gelijktijdige toegang en met vereenvoudigd beheer. 

Het visualiseren van gegevens in de cloud  

De miljoenen, en in sommige gevallen miljarden afbeeldingen, video’s, documenten en andere bestanden die door gebruikers en applicaties in grote bedrijven worden gegenereerd, verbergen potentieel waardevolle informatie. Een aanzienlijk aantal internationale bedrijven was, vooral in het afgelopen jaar, gedwongen om gegevens in de cloud te consolideren en te synchroniseren om tegemoet te komen aan de behoeften van duizenden of misschien wel miljoenen externe werknemers en klanten. Als ze bestandsgegevens verbinden met cloudservices hebben organisaties toegang tot gevisualiseerde inzage in gedeelde bronnen tussen kantoren over de hele wereld.  

Datavisualisatie kan helpen om complexe begrippen en inzichten te vereenvoudigen en een beter begrip te krijgen van huidige en potentiële problemen in een organisatie door het bieden van een 360 graden weergave van de gegevens. Hierdoor kunnen bedrijven snel handelen op basis van die inzichten, kunnen ze vertrouwensrelaties opbouwen met hun klanten en partners en een concurrentievoordeel behalen in een tijd waarin de behoeften van klanten en medewerkers snel veranderen. 

Door file data naar de cloud te verplaatsen en alles te beheren via een echt wereldwijd file systeem, kunnen bedrijven allerlei nieuwe functies ontsluiten, zoals het versnellen van wereldwijde workflows en het vrijmaken van IT-cycli voor meer strategische projecten. 

Nasuni_Headshot_Jacco-Gunsing

Dit is een ingezonden bijdrage van Jacco Gunsing, Regiomanager Nederland en België bij Nasuni. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.