Tech voorspellingen 2024: data intelligence, ransomware en hybride infrastructuur

Tech voorspellingen 2024: data intelligence, ransomware en hybride infrastructuur

Na de toenemende belangstelling voor AI in 2023 zullen ondernemingen te maken krijgen met toenemende druk vanuit hun directies om AI in te zetten om een concurrentievoordeel te behalen. Die stormloop op AI brengt dieperliggende problemen met de data-infrastructuur, die zich al jaren opstapelen, aan het licht. Voordat organisaties AI effectief kunnen integreren, zullen ze zich eerst moeten richten op hoe ze hun ongestructureerde data verzamelen, opslaan en beheren, met name aan de edge.

AI werkt niet in een vacuüm en is slechts een onderdeel van de bredere paraplu van data-intelligentie. Veel organisaties hebben al data analytics, machine learning en AI geïmplementeerd in hun sales, klantenservice en andere voor de hand liggende initiatieven, maar hebben moeite om de technologie te integreren in meer geavanceerde, hoogwaardige toepassingen.

Zichtbaarheid is bijvoorbeeld een cruciale en vaak over het hoofd geziene eerste stap op weg naar data intelligence. Een schokkend aantal bedrijven slaat enorme hoeveelheden data op, simpelweg omdat ze niet weten wat erin staat en of ze het wel of niet nodig hebben. Is de data nauwkeurig en up-to-date? Is het goed geclassificeerd en ‘doorzoekbaar’? Voldoet het aan de regels? Bevat het persoonlijke identificeerbare informatie (PII), beschermde gezondheidsinformatie (PHI) of andere gevoelige informatie? Is het direct beschikbaar of gearchiveerd?

In het komende jaar zullen bedrijven massaal gedwongen worden om zich te verzoenen met de eisen die AI stelt aan datakwaliteit, -governance, -access en -storage, voordat ze verder kunnen gaan met digitale transformatie- of verbeterprogramma’s om ze het gewenste concurrentievoordeel te geven.

2024 wordt een groot jaar voor zowel ransomware als compliance

Het risico op ransomware en geavanceerde aanvallen wordt steeds groter en zal zich ook in 2024 internationaal blijven verspreiden. Het voorkomen van diefstal, versleuteling, misbruik of blootstelling van gevoelige data zal voor organisaties altijd een zorg blijven. Meerlaagse bescherming is al snel een kwestie van hygiëne geworden en zelfs bedrijven die hebben geïnvesteerd in geavanceerde, wereldwijde producten voor bescherming tegen ransomware, zullen een uitgebreide aanpak nodig hebben in de vorm van netwerk-, toepassings- en toegangsbeveiliging, gekoppeld aan snelle oplossingen voor data recovery.

Ransomware komt over het algemeen vaker voor in de VS, aangezien de grotere bedrijven daar en hun grotere datasets een aantrekkelijker doelwit vormen voor kwaadwillende partijen. In 2024 zullen we meer ransomware-incidenten zien in de Benelux, omdat overheidsinstellingen, gezondheidsdiensten en kritieke infrastructuur in deze landen nog steeds niet over de technologie en financiële middelen beschikken om een adequate databescherming en herstelcapaciteit op te bouwen.

Organisaties die hun databescherming en -herstel niet hebben aangepakt, riskeren nu zowel beveiligings- als complianceproblemen, omdat de boetes en herstelkosten vaak hoger zijn dan de uitbetalingen van losgeld. Europa is nog steeds koploper op het gebied van data governance en -regulering met bijvoorbeeld de AVG, maar wetgeving zoals de California Consumer Privacy Act (CCPA) verspreidt zich snel over de VS. Door hun investeringen in beveiligings- en compliance-oplossingen uit te stellen totdat ze daartoe gedwongen worden, zullen veel grote organisaties binnenkort mogelijk geconfronteerd worden met hoge boetes, losgeldaanvragen en verstoring van hun bedrijfsvoering.”

Bedrijven moeten hybride infrastructuur omarmen, anders raken ze achterop

De volgende revolutie in data zal plaatsvinden aan de edge. Na jaren van tegenstrijdige definities en onzekerheid zijn de toonaangevende bedrijven van vandaag zich nu bewust van de noodzaak van een echt hybride infrastructuur. Om concurrerend te blijven in een data-driven wereld, hebben bedrijven krachtige verwerking nodig aan de edge, de plek waar data wordt gegenereerd, in combinatie met de schaal, capaciteit en geavanceerde tools die beschikbaar zijn in de cloud.

Van oudsher gebruiken grote bedrijven legacy storage vendors en traditionele back-upoplossingen om petabytes aan data op te slaan en te beschermen. Echter, zoals analist William Blair onlangs benadrukte, vormen deze legacy-infrastructuren een knelpunt voor de prestaties en kunnen ze het groeitempo niet aan.

De komende jaren zullen meer organisaties zich realiseren dat het niet een kwestie van het één of het ander is, maar juist een combinatie van edge en cloud storage. Volgens Gartner zal 50% van de kritieke infrastructuur zich tot 2027 buiten de publieke cloud bevinden. Fabrikanten moeten bijvoorbeeld snel de kritieke data van hun fysieke systemen en processen over de hele wereld vastleggen en consolideren, terwijl ze die data jaar na jaar moeten bewaren en gebruiken voor analyses. We zullen hoe dan ook zien dat dit edge cloud-mechanisme organisaties dwingt om echt hybride infrastructuren te gebruiken en te omarmen. Dit zal ten goede komen van hun vermogen tot innoveren en het inspelen op de veranderende behoeften van de klant.

Organisaties zullen nog lang na de pandemie blijven worstelen met de data-infrastructuur om hybride werk te ondersteunen

De geest is uit de fles en hybride- of thuiswerken is een blijvertje. Hoewel de grootste economische opschuddingen hopelijk voorbij zijn, zien we nu de na-effecten. Veel bedrijven zijn nog steeds bezig met het ontwerpen of optimaliseren van de infrastructuur voor hybride werk en aangepaste toeleveringsketens.

Hoewel organisaties snel de nodige systemen hebben opgezet, bleken deze simpelweg niet ontworpen om duizenden thuiswerkers te ondersteunen. Het was dan ook onvermijdelijk dat werknemers welke tools ze maar nodig hadden om samen te kunnen werken, gewoon gingen gebruiken. Veel bedrijven zagen een aanzienlijke toename van IT-tools buiten de IT-programma’s van het bedrijf om. In de aanloop naar 2024 worstelen IT-organisaties nog steeds met de gevolgen van werken op afstand, boven op de toenemende druk om kosten te besparen en hun data onder controle te krijgen.

Sommigen hebben geprobeerd het probleem te verhelpen door werknemers terug naar kantoor te sturen, maar om het juiste talent aan te trekken en te behouden, zullen bedrijven verbeterde samenwerkingsmogelijkheden met meerdere teams moeten bieden, inclusief de infrastructuur om dit op te kunnen schalen. Degenen die de juiste oplossingen voor data access hebben om processen en samenwerking op afstand te stroomlijnen, zullen slagen in de hybride werkeconomie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jim Liddle en Russ Kennedy van Nasuni. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.