1 min

Tags in dit artikel

,

Een plaatje ophalen

PHP Code
1
2
3
4
5
6
<?PHP
header("Content-type: image/jpeg");
$img=imagecreatefromjpeg("plaatje.jpeg");
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
?>

Wat doe ik hier?
Met header(); geef ik aan dat de inhoud een plaatje is, voor sommige servers is dit noodzakelijk, en dit is duidelijk voor degene die het script van jou krijgt.

Met imagecreatefromjpeg(); haal ik een jpeg plaatje op. Je hebt deze mogelijke formaten in PHP:
imagecreatefromgd2
imagecreatefromgd2part
imagecreatefromgd
imagecreatefromgif
imagecreatefromjpeg
imagecreatefrompng
imagecreatefromstring
imagecreatefromwbmp
imagecreatefromxbm
imagecreatefromxpm
Als fopen wrappers zijn ingeschakeld, mag je ook plaatjes van een andere site direct gebruiken.

Met imagejpeg(); verzend ik het plaatje als jpeg op naar de browser. Mogelijke formaten:
imagegd2
imagegd
imagegif
imagejpeg
imagepng
imagewbmp
Als je het plaatje wilt opslaan, voer dan na $img met een komma de bestandsnaam in, bijv. imagejpeg($img,"plaatje2.jpeg");

met imagedestroy(); verwijder ik het plaatje uit het geheugen.


Maar nu hebben we het plaatje niet bewerkt. Ga daarvoor naar pagina 3