Abonneer je gratis op Techzine!

Ben jij het "Start" op je Start-knop zat? Hier is dan een tweak om de tekst te wijzigen.

Je hebt voor deze tweak wel het programma Resource Hacker nodig.

Als beveiliging heeft Windows XP een functie ingebouwd die belangrijke bestanden beveiligt, zodat ze niet verwijderd of herschreven kunnen worden. Het bestand dat we nodig hebben beschikt over zo’n beveiliging.
Ga naar de map [jouw schijfletter]:\Windows\system32\restore en klik met je rechtermuisknop op het bestand filelist.xml.

Het kan zijn dat je het bestand filelist.xml niet kan zien, dat komt dan omdat het bestand verborgen is. Je kan verborgen bestanden weergeven door naar Extra > Mapopties > Weergaven
te gaan en een vinkje te zetten bij
"verborgen bestanden weergeven" en daarna op "OK" te klikken.

Ga nu weer naar het bestand filelist.xml en klik er met de rechtermuisknop op, ga naar eigenschappen en haal het vinkje bij "Alleen lezen" weg, klik op "OK".
Klik nu nogmaals met je rechtermuisknop op het bestand en kies nu voor "Openen met", selecteer dan "Kladblok" of, wanneer deze er niet tussenstaat, "Bladeren" en in het submenu "Kladblok"

Je ziet nu het volgende:

<PCHealthProtect>
<VERSION>1.0</VERSION>
<DEFTYPE>E</DEFTYPE>
<FILES>
<Exclude>
<REC>%windir%\system.ini</REC>
<REC>%windir%\tasks\desktop.ini</REC>
<REC>%windir%\win.ini</REC>

Zet nu de volgende regel ertussen: <REC>%windir%\\explorer.exe</REC>

dan ziet het er zo uit:

<PCHealthProtect>
<VERSION>1.0</VERSION>
<DEFTYPE>E</DEFTYPE>
<FILES>
<Exclude>
<REC>%windir%\system.ini</REC>
<REC>%windir%\\explorer.exe</REC>
<REC>%windir%\tasks\desktop.ini</REC>
<REC>%windir%\win.ini</REC>

Sla het bestand nu weer op en ga naar de volgende map:
[jouw schijfletter]:\WINDOWS\System32\dllcache
Verander daar de naam van het bestand "Explorer.exe" naar bijvoorbeeld Explorer.xex (Let op: alleen de extensie dient veranderd te worden, en dat moet een niet bestaande extensie zijn!)

Open nu Resource Hacker en open het bestand wat je net van naam gewijzigd hebt, je ziet nu een lading mapjes. De "Start"-tekst bevindt zich onder de map "String Table" > 37 > 1033.
Daar zie je dan rechts het woord "Start" staan, dat kan je nu veranderen in een andere leuke tekst.

Klik vervolgens op "Compile Script".
Ga nu naar String Table > 38 > 1033, waar je weer "Start" ziet staan. Verander dit in hetzelfde als wat je net veranderd hebt. Klik weer op "Compile Script".

Nu moet je het bestand opslaan, alleen kan dat niet als het bestand zelf nog draait. Sluit daarom je Explorer.exe af, dit kan als volgt. Sluit alle programma’s af in de taakbalk, behalve Recource Hacker, druk nu op Ctrl+Alt+Del en kies in het tabblad "Processen" voor "Explorer.exe" en dan klik je op "Taak beëindigen".

Je taakblak is als het goed is nu helemaal weg. Ga nu met Alt+Tab naar "Resource Hacker" en sla het bestand op (File + Save).
Ga nu weer naar taakbeheer (Ctrl+Alt+Delete of Alt+Tab), klik dan op Bestand > Nieuwe taak en vul daar dan "Explorer.exe" in.

(Als Windows een melding geeft dat er bestanden beschadigd zijn en hersteld moeten worden, kan je dat negeren door op "Annuleren" te klikken, en daarna "OK")

Als Explorer nu weer is opgestart zal je Start-knop jouw tekst hebben!