Storage is complex: denk goed na over wat je nodig hebt

Insight: Backup & Recovery

Storage is complex: denk goed na over wat je nodig hebt

Complexiteit kan het inrichten van storage lastig maken. Toch is het verstandig om als organisatie na te denken over hoe je het meest uit storage haalt, want dat levert een concurrentievoordeel op. Een duidelijk beeld van de sector en de trends is cruciaal voor het afstemmen van de strategie. In dat kader gaan we op zoek naar de belangrijkste storage-trends en -strategieën van het moment.

Op dit moment vertoont de storage-markt een gefragmenteerd karakter. Het is voor organisaties vaak uitdagend om grip te krijgen op wat er op de markt beschikbaar is. Dit wordt verergerd doordat veel organisaties storage als een commodity beschouwen. Hierdoor besteden ze vaak te weinig aandacht aan dit aspect van het IT-landschap. Het is doorgaans geen prominent gespreksonderwerp, en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aantrekken en implementeren van storage bevinden zich meestal in een relatief lage positie binnen de organisatie. Tijd voor handvatten om als bedrijf een slag te slaan met een goede storage-strategie.

Workloads verplaatsen zich

Een man zit aan een tafel.
Ricardo van Velzen

We noemden de huidige storagemarkt zojuist gefragmenteerd vanwege de overvloed aan beschikbare storage-opties en -configuraties. Tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door Techzine wordt ook duidelijk dat storage aanzienlijk groeit, en er rijst de vraag hoe men het beste kan omgaan met het opslaan van data in hybride- of multicloud-omgevingen. Ricardo van Velzen, Manager Systems Engineering bij Nutanix, benadrukt het belang van het lokaliseren van data: “Het is cruciaal om te weten waar de data zich bevindt. De data kan bijvoorbeeld in AWS zijn, terwijl de applicatie ergens anders draait. Dit kan leiden tot latentieproblemen. Hoe ga je daarmee om?” Twan van Genuchten, Storage Sales Specialist bij Lenovo, merkt op dat deze ontwikkeling ook nieuwe discussies over workloads binnen bedrijven veroorzaakt: “Waar wil een klant zijn workloads draaien? Is het in een van de grote public clouds? Het is per definitie een multicloud-omgeving.”

Cloud is niet de heilige graal

De perceptie in de markt ondergaat wat dat betreft een verschuiving. Een aantal jaar geleden prefereerden veel partijen nog cloud-only. Tegenwoordig kiezen bedrijven pas voor de cloud als het echt logisch is. Synology merkt zelfs op dat er een omgekeerde beweging richting on-premises storage gaande is, waarbij bedrijven hun data terughalen. Evgeniya Paliy, Sales Manager Benelux, legt uit: “Met de voortdurende groei van datavolumes nemen de kosten voor cloud storage toe. Bedrijven heroverwegen hun strategie, wat ervoor zorgt dat bedrijven overstappen van een volledige cloud-strategie naar on-premises-oplossingen.” Ekrem Koç, Sales Director Benelux van DataCore, bevestigt deze veranderende marktopvatting: “Bedrijven herzien momenteel hun strategieën. We zijn het erover eens dat de cloud niet de heilige graal is.”

Aaron Melin, Senior Director of Engineering bij Tintri, deelt de observaties van Van Velzen, Van Genuchten, Paliy en Koç over deze nieuwe realiteit. Hij signaleert dat bedrijven worstelen met het beheren van verschillende storage-locaties: “Er zijn nu diverse storage-opties en -locaties die gecoördineerd moeten worden. Hoe kunnen deze opties effectief samenwerken? Hoe kunnen bedrijven identificeren welke gegevens on-premises worden gehost en welke in de cloud? Het is de vraag waar de data van het bedrijf zich bevindt.”

Bedrijven kijken naar duurzaamheid

Naast het feit dat data momenteel over verschillende locaties verspreid is, merken de partijen aan tafel op dat bedrijven bij het aantrekken van nieuwe resources rekening houden met de duurzaamheid van storage. Bedrijven leggen zichzelf, al dan niet onder invloed van regelgeving, duurzaamheidsdoelstellingen op en zien technologie als een middel dat daarbij kan helpen.

Een groep mensen zit rond een tafel.
Marco Bal

Volgens Principal Systems Engineer Marco Bal van Pure Storage speelt storage een bijzonder cruciale rol in energiebesparing. “Op dit moment wordt één tot twee procent van het wereldwijde energieverbruik veroorzaakt door datacenters, waarbij opslag verantwoordelijk is voor 25 tot 30 procent van het totale energieverbruik van datacenters. Met de groei van AI verwachten we dat opslag zelfs 40 tot 50 procent van het totale energieverbruik van datacenters zal vertegenwoordigen”, legt Bal uit. Storage-oplossingen met een lager energieverbruik kunnen dus bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven.

Bal wordt hierin ondersteund door Ruben Boesenkool, Advisory Pre-sales Engineer voor Primary Storage bij Dell Technologies. “Als je kijkt naar de hoeveelheid energie die naar een server-rack gaat, is dat buitengewoon. Het zal eerder groter dan kleiner worden”, aldus Boesenkool. Hij merkt op dat generatieve AI breed wordt omarmd en verwacht dat deze massale acceptatie grote gevolgen zal hebben voor het energieverbruik. Boesenkool beschouwt de schatting van Bal zelfs als voorzichtig: “Ik denk dat 50 procent een onderschatting is; het zal echt aanzienlijk zijn.”

Application-aware storage

Het eerste topic in dit artikel, de keuze van de storage-locatie, lokt echter een discussie uit waar de rondetafeldeelnemers graag wat dieper op ingaan. Ze merken op dat bedrijven zich vandaag de dag veel meer bewust zijn van de toepassing van storage. In het verleden was de opvatting vooral gericht op het verkrijgen van een eenvoudig storage array, zonder al te veel eisen te stellen aan de kenmerken. “We zien nu veel meer application-aware storage. Ik denk dat dit grotendeels wordt aangedreven door generatieve AI”, merkt Melin op. Hij stelt vast dat bedrijven in vergelijking met het verleden veel meer aandacht besteden aan hoe storage specifiek werkt voor een bepaalde toepassing.

Een man en een vrouw zitten aan een tafel voor een open haard.
Twan van Genuchten

Van Genuchten sluit aan bij de opmerkingen van Melin. Hij ziet ook dat bedrijven actief op zoek zijn naar de juiste oplossing en willen begrijpen welke optie het beste past bij hun huidige behoeften. Echter kijken organisaties vaak te weinig strategisch naar hun beslissingen met betrekking tot storage. “De komende vijf jaar zullen veel veranderingen plaatsvinden, met nieuwe technologieën en applicaties. Organisaties zouden meer aandacht moeten schenken aan flexibiliteit, in plaats van simpelweg capaciteit toevoegen en afwachten wat de komende vijf jaar gebeurt”, benadrukt Van Genuchten.

Reageren op omstandigheden

Van Genuchten werpt hiermee een onderwerp op waar de software-defined storage (SDS)-spelers aan de tafel graag op reageren. SDS is een softwarelaag die boven op de hardware draait om storage te centraliseren, met als doel de flexibiliteit en schaalbaarheid te vergroten. “Niemand kan de toekomst voorspellen, dus is het essentieel om iets flexibels te hebben. De enige manier om dat te bereiken is via software-defined, omdat je daarmee kunt inspelen op wat voor hardware er in de toekomst beschikbaar is”, aldus Van Velzen.

Precies die flexibiliteit is ook wat Koç aanspreekt aan SDS, waarin DataCore zich heeft gespecialiseerd als hardware agnostische leverancier. Hij geeft het voorbeeld van een bedrijf dat al 17 jaar DataCore gebruikt. Op een gegeven moment wilde de klant all-flash storage implementeren. “Onze collega’s van Pure Storage kwamen in beeld. Ze plaatsten een chassis met all-flash drives onder het beheer van DataCore en de klant was zonder downtime operationeel”, illustreert Koç hoe bedrijven flexibiliteit kunnen realiseren met SDS.

De noodzaak van deze flexibiliteit blijkt duidelijk uit de discussie aan tafel. Bal benadrukt dat Pure Storage ook prioriteit geeft aan deze flexibiliteit. “Als je naar een AI-project kijkt, weet je hoeveel data je nu hebt. Dat zal snel toenemen, en dat heeft invloed op je resources”, aldus Bal. Hij merkt op dat er wekelijks nieuwe AI-toepassingen verschijnen, met gevolgen voor de infrastructuur. “Elke applicatie heeft zijn eigen gedrag en verschillende I/O-patronen, die geconsolideerd moeten worden in één platform om silo’s te voorkomen en klaar te zijn voor de toekomst.”

Aanpasbaarheid

Twee vrouwen zitten aan een tafel voor een open haard.
Evgeniya Paliy

Boesenkool reageert op de opmerkingen van Bal door te stellen dat infrastructure as code (IaC) een waardevolle oplossing biedt voor het nastreven van de flexibiliteit. “Het is essentieel dat je je infrastructuur kunt programmeren”, merkt Boesenkool op. IaC maakt het mogelijk dat de nieuwe oplossingen van een storageleverancier programmeerbaar zijn en kunnen samenwerken met automatiseringstools.

Met IaC is er dus een instrument om flexibel in te spelen op veranderende storagebehoeften van bedrijven. Dit kan bijdragen aan het voldoen aan de vraag naar storageoplossingen die zijn afgestemd op specifieke toepassingen. Wat Paliy hieraan toevoegt, is het leveren van op maat gemaakte hardware en software. “Er is nooit een one-size-fits-all benadering; wij werken met op maat gemaakte oplossingen voor verschillende klanten, marktsegmenten en sectoren”, verduidelijkt Paliy.

De Ford Model T en de Tesla

Alle deelnemende bedrijven aan de rondetafel delen de opvatting dat application-aware storage momenteel een toonaangevende trend in de markt is. Tegelijkertijd brengt application-aware storage de dreiging met zich mee van toenemende complexiteit. Bedrijven zullen daardoor meer technologieën omarmen, wat vaak leidt tot een onbegrijpelijke infrastructuur. Er worden simpelweg te veel oplossingen geïmplementeerd, elk met hun eigen kenmerken, en ze zijn vaak op een ingewikkelde manier aan elkaar geknoopt om enige vorm van samenwerking mogelijk te maken.

De meeste deelnemers aan de rondetafel zijn het erover eens dat de algemene complexiteit van storagetechnologie toeneemt. Het is echter grotendeels aan de storage-leveranciers om deze complexiteit effectief te beheren, zoals Van Velzen opmerkt: “Storage moet capabel genoeg zijn om met alle applicaties om te gaan en intelligent genoeg om data naar de juiste locatie te brengen.” Van Velzen benadrukt dat storagesoftware ook rekening moet houden met latency. Als te veel latency optreedt, moet de software bepalen naar welke alternatieve locatie de data moet worden verplaatst.

Van Velzen poneert ook een interessante analogie met betrekking tot complexiteit: de vergelijking tussen de Ford Model T en de Tesla. De Ford Model T was de eerste auto voor de massa en werd als moeilijk te besturen beschouwd, maar de technologie was relatief eenvoudig. Met een Tesla is het vandaag de dag omgekeerd: de technologie is complexer, maar het besturen van de auto is veel eenvoudiger. “Voor de bestuurder maakt het niet uit dat de technologie complexer is”, zegt Van Genuchten. De toegenomen complexiteit komt daarmee grotendeels ten goede aan de gebruikers en storagebeheerders. Behalve in gevallen waarin beheerders diepgaande technische werkzaamheden moeten uitvoeren, wat moeilijker kan zijn dan enkele jaren geleden.

Een groep mensen die aan een tafel zitten en met elkaar praten.
Aaron Melin

De groeiende complexiteit draagt volgens Nutanix en Lenovo bij aan de ontwikkeling van mooiere oplossingen. Paliy van Synology erkent dit, maar benadrukt dat complexiteit niet per se mag toenemen ten koste van alles. “We streven ernaar oplossingen complexer te maken om aan de behoeften van klanten te voldoen. Tegelijkertijd is de grootste uitdaging om oplossingen kostenefficiënt te houden. Het is mogelijk om een Tesla te bouwen, maar dat is ook duurder dan gemiddelde auto’s. De sleutel ligt in het vinden van een balans tussen het leveren van de beste oplossingen en het behouden van redelijke prijzen”, legt Paliy uit. Ze benadrukt dat investeringen in storage op de lange termijn moeten worden gedaan en moeten passen bij de omvang van een bedrijf. Paliy ziet het meest in een aanpak waarbij storage-leveranciers een breed scala aan oplossingen bieden: zeer uitgebreide oplossingen die voldoen aan de behoeften van grote bedrijven en kostenefficiënte oplossingen die passen bij mkb’ers.

Eenvoud kan oplossing zijn

Ook Melin merkt op dat storage in de loop der jaren aanzienlijk complexer is geworden. “Ik denk dat storage nog nooit zo complex is geweest. Het wordt alleen maar complexer, met de opkomst van de cloud en allerlei op maat gemaakte oplossingen”, benadrukt Melin. Hij deelt ook het perspectief dat eerder werd geschetst met de auto-analogie. In tegenstelling tot het verleden hoeven infrastructuurbeheerders nu minder met de instellingen van storage te rommelen. Melin wijst erop dat dit tot aanzienlijke veranderingen binnen bedrijven heeft geleid. “De traditionele storage-beheerder bij een bedrijf is bijna niet meer te vinden. Als we met klanten spreken en we beginnen over SCSI en LUN-instellingen, hebben ze geen idee waar het over gaat. Organisaties zijn de diepgaande expertise grotendeels kwijtgeraakt, het is cruciaal dat de gebruiksvriendelijkheid blijft toenemen.”

Bij Pure Storage erkent men eveneens dat het bouwen van oplossingen voor specifieke workloads heeft geleid tot grotere complexiteit. Bal, net als Melin, benadrukt het belang van blijvende vereenvoudiging. Volgens Pure Storage is het streven naar een geconsolideerd platform de juiste aanpak. Het houdt in dat er één operationele omgeving is, ondersteund door verschillende storage-media. “Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om storage te beheren, of het nu on-premises of in de cloud is. Ze kunnen dezelfde interface, dezelfde API’s en dezelfde dataservices gebruiken, zoals snapshots en replicatie. Data over verschillende omgevingen verplaatsen wordt zo eenvoudiger.”

Realistisch blijven

Een groep mensen zit aan een tafel.
Ruben Boesenkool

Aan tafel ontstaat een verdere discussie over complexiteit en de benadering om tot vereenvoudiging te komen. Boesenkool erkent dat het nastreven van eenvoud zeker effectief kan zijn, maar benadrukt dat een basiskennis van storage nog steeds essentieel is. “Als een klant niet begrijpt hoe IOPS, block sizes en latency van invloed zijn op workloads en storage devices, kunnen er slechte beslissingen worden genomen”, merkt Boesenkool op. Hij ziet de potentie van een software-defined aanpak om zaken minder complex te maken. Toch benadrukt hij vooral het belang van realisme bij het evalueren van storage. “Bij het kiezen van platforms voor workloads is het belangrijk om vooruit te denken. Je begint wellicht met een halve petabyte aan data. In twee jaar kan dat uitgroeien tot één tot twee PB aan data. Uiteindelijk kan de omgeving zo groot worden dat migreren en back-uppen onmogelijk wordt. Wie gaat vijf PB back-uppen?”

Koç voegt eraan toe dat SDS in veel van de eerder besproken kwesties kan helpen. Hij vindt all-flash bijvoorbeeld een veelbelovende nieuwe storage-technologie, maar die neemt de behoefte aan tape- en disk storage niet volledig weg. Evenzo is alles naar de cloud verplaatsen niet de ideale strategie voor alle bedrijven. “Er is altijd een compromis. Het is belangrijk om te kijken naar wat de klant nodig heeft en wat die met de data wil doen. Dit kan leiden tot het ontstaan van silo’s in de omgeving, waar SDS kan helpen bij het beheer ervan.”

Veilige storage

Koç haalt ook aan dat voor iedere storage-leverancier aan tafel een bepaalde rol is weggelegd voor het inbouwen van securitymechanisme in storage. Hoewel er pure security-tools zijn om de voorkant van een organisatie te beschermen, is het ultieme doel van hackers vaak het verkrijgen van data. Precies die data bevindt zich in storage-oplossingen. Daarom is het topic security in storage belangrijk; het is de laatste verdedigingslinie tegen hackers.

Een man en een vrouw zitten aan een tafel.
Ekrem Koç

De deelnemende partijen aan de rondetafel zijn het erover eens dat het integreren van beveiligingsmechanismen in storage een grote vooruitgang betekent. Ze benadrukken ook het belang van een dialoog met bedrijven over security. Bedrijven zouden moeten overwegen wat ze nodig hebben om een aanval te overleven, aangezien bijna alle bedrijven vroeg of laat waarschijnlijk worden aangevallen. Ze moeten bepalen welke data essentieel is en hoe waardevol verschillende soorten bedrijfsdata zijn. Door over dergelijke kwesties na te denken, kunnen bedrijven een solide plan voor back-ups opstellen.

Vervolgens is het essentieel dat bedrijven kunnen herstellen. Paliy van Synology wijst op het belang van een herstelplan, dat bij voorkeur wordt getest met ransomware-simulaties. Veel bedrijven denken wellicht dat ze voorbereid zijn op een aanval, maar als het eenmaal gebeurt, blijken ze vaak niet te weten hoe ze snel en effectief moeten handelen.

Op weg naar efficiënte storage

Al met al wordt in een complexe en gefragmenteerde storage-markt de noodzaak van effectieve strategieën voor data-opslag steeds duidelijker. Duurzame storage en de invloed van AI spelen een belangrijke rol, en bedrijven streven naar slimme, op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij hun behoeften. Cloud blijft relevant, maar wordt niet langer beschouwd als de enige oplossing. De focus verschuift naar hybride en multicloud-implementaties. Het concurrentievoordeel ligt uiteindelijk in het begrijpen en toepassen van de huidige trends in storagestrategieën.

Techzine organiseerde een rondetafelgesprek om te ontdekken hoe organisaties tegenwoordig het meest uit storage kunnen halen. Aan de tafel schoven DataCore, Dell Technologies, Lenovo, Nutanix, Pure Storage, Synology en Tintri aan. Zij werden respectievelijk vertegenwoordigd door Ekrem Koç, Ruben Boesenkool, Twan van Genuchten, Ricardo van Velzen, Marco Bal, Evgeniya Paliy en Aaron Melin.

Lees ook ons artikel over de security-rondetafel, waarin we de staat van dit IT-onderdeel in 2023 bespreken.