2min

DXC Technology laat aan Techzine weten over een onderzoek onder IT-beslissers in Nederland. Het blijkt dat 63 procent van de bedrijven in Nederland hun digitaliseringsplannen in de praktijk heeft gebracht. Ongeveer de helft (45 procent) van alle bedrijven ziet dat digitale transformatie een positief effect op de omzet of winst heeft.

Voor bedrijven zijn de digitaliseringsinitiatieven van groot belang. Liefst 83 procent ziet zijn markt en concurrenten veranderen door de digitale transformatie. DXC Technology geeft aan dat digitale transformatie op meer plaatsen binnen een bedrijf geïnitieerd wordt. Hierdoor plukt niet alleen de IT-afdeling de vruchten van digitale mogelijkheden, maar ook andere afdelingen zoals marketing.

Digitale agenda

De IT-beslisser is zich zeer bewust van het belang van cyberdefensie. Security wordt in bijna de helft van de gevallen, namelijk 47 procent, genoemd als belangrijk onderdeel van de digitale agenda. Wel geeft de IT-dienstverlener aan dat bedrijven zich nog meer moeten richten op het bestand zijn tegen dreigingen door zich voor te bereiden en te oefenen op cyberaanvallen.

Andere onderwerpen op de digitale agenda scoren eveneens hoge percentages. Zo zoeken bedrijven naar manieren om technologie in te zetten voor betere integratie van product- en serviceafdelingen, terwijl ook dataverzameling en -evaluatie op de prioriteitenlijst staat. Voor beide geldt een percentage van 44 procent. Daarna treffen we verdere automatisering van processen (43 procent) en het opzetten van digitale platforms om nieuwe businessmodellen te ondersteunen (38 procent) aan.

Technologieën en uitdagingen

Het onderzoek ging tevens in op specifieke technologieën waarop Nederlandse bedrijven zich richten. Met name cloudsoftware (44 procent), data-analyse en datawetenschap (42 procent) en externe sociale netwerken (37 procent) komen naar voren. Ook nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en blockchain zijn in opkomst, aangezien een derde van de bedrijven zich daarmee bezighoudt.

Wel ziet 43 procent van de IT-beslissers nog een uitdaging in de algemene bedrijfscultuur bij het implementeren van nieuwe technologieën. Technische training voor werknemers vormt volgens 39 procent van de respondenten een horde. Tot slot merkt 33 procent op dat medewerkers een gebrek aan ervaring hebben in het gebruiken van digitale technologieën over afdelingsgrenzen heen.