Google maakt bekend dat het de overname van Looker officieel afgerond heeft. De acquisitie van 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro) wachtte op toestemming van een Britse toezichthouder.

In juni 2019 maakte Google bekend dat het de business intelligence (BI)-leverancier overneemt, om direct de intentie uit te spreken dat jaar nog de deal af te ronden. Er volgden echter wat obstakels. De Britse toezichthouder kondigde een onderzoek aan, om te bekijken of het overnemen van Looker de concurrentie met andere spelers schaadt.

Reuters meldt dat de toezichthouder geen harde bezwaren heeft. Het overnemen van Looker zal waarschijnlijk niet leiden tot hogere prijzen of een slechter product, vanwege het feit dat er genoeg andere BI-leveranciers zijn. Daarnaast stelt de mededingingsautoriteit dat “Google het de concurrentie lastig had kunnen maken door Google-data moeilijk toegankelijk te maken, maar dat er geen bewijs is dat Google dat wil doen.”

Eerder keurden Amerikaanse en Australische toezichthouders de overname al goed.

Overnamestrategie

Door Looker definitief toe te voegen aan het Google Cloud-portfolio, wordt de eerste grote overname onder het bewind van Thomas Kurian definitief afgerond. Voor de overname van Looker beschikte Google alleen over Data Studio als BI-oplossing. Looker zal echter onderdeel worden van de Big Query data warehouse-dienst, zodat er een completere analytics-stack ontstaat.

Kurian geeft aan dat de bedrijven dezelfde filosofie delen wat betreft open oplossingen en het ondersteunen van klanten op welke plek dan ook. “Of het nou Google Cloud, andere public clouds of on premise is. Naarmate meer organisatie een multicloud-strategie omarmen, kunnen Looker-klanten en -partners ondersteuning blijven verwachten voor alle cloud data management-systemen zoals Amazon Redshift, Azure SQL, Snowflake, Oracle, Microsoft SQL Server en Teradata”, aldus Kurian.

Er zijn geruchten dat Google Cloud concurrenten AWS en Azure in een aantal jaar in wil halen, waaruit weer andere geruchten en voorspellingen voortkomen over overnames die Google Cloud zal doen. Die toekomstige overnames zouden wel eens meer kunnen kosten dan Looker destijds.